ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında Ortak Çağrısı Açıldı

-A +A

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi doğrultusunda hizmet etmektedir. ERA.Net RUS PLUS Projesi kapsamında Nanoteknolojiler, Çevre Bilimleri/ İklim Değişikliği, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler ve Robotbilim alanlarındaki ortak çağrı 2 Mayıs 2017 tarihinde açılmıştır.

2017 yılı ortak çağrısına, Rusya’nın yanı sıra Almanya, Belçika, Bulgaristan, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Letonya, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Slovakya’dan da fonlama kuruluşları katılmaktadır. Söz konusu çağrı çerçevesinde, Rusya’dan en az bir ve çağrıya katılan en az iki farklı Avrupa ülkesinden iki ortağın katılımıyla oluşturulacak olan en az üç ortaklı konsorsiyumlar desteklenecektir. 4 Temmuz 2017 tarihi Orta Avrupa saatiyle 17.00’de kapanacak olan çağrıya başvurular elektronik ortamda, İngilizce olarak, https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/rus_st2017 adresinde yer alan elektronik başvuru sistemi kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Çağrı ile ilgili detaylara http://www.eranet-rus.eu/en/196.php#2 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Eşzamanlı Ulusal Başvuru Süreci:
ERA.Net RUS PLUS uluslararası ortak çağrısına başvuran Türk tarafı ortakların TÜBİTAK 1001 programlarına eşzamanlı başvuru yapmaları gerekmektedir. Ulusal başvuru yapmayan ya da belgeleri eksik olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Araştırma enstitüsü ve üniversite personeli olan araştırmacıların proje başvurularının ARDEB 1001 programına yapılması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

e-posta yoluyla eranetrusplus@tubitak.gov.tr adresine 4 Temmuz 2017’ye kadar ve basılı kopyaları ise 14 Temmuz 2017’ye kadar aşağıdaki adrese posta yoluyla iletmeleri beklenmektedir.

Ragıp BAYRAMBEYLİ
TÜBİTAK-Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı
Tunus Cad. No:80 Kavaklıdere, 06100 ANKARA

-----------------------------------------------
* TÜBİTAK 1001 Programına ilişkin ayrıntılar için,
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1001-bilimsel-ve-teknolojik-arastirma-projelerini-destekleme-pr


İletişim:
Genel konular için:


ARDEB 1001 Programı icin:

 

 

29.05.2017 Uluslararası