ERA-PerMed Projesi 2019 Yılı Çağrısı Açıldı

-A +A

ERA-PerMed (Research Projects on Personolised Medicine- Smart Combination of Pre-Clinical and Clinical Research with Data and ICT Solutions) 23 ülkeden 32 partner tarafından desteklenen ve Avrupa Komisyonu tarafından fonlanmakta olan ve 2. Çağrı duyurusuna çıkan bir ERA-Net Cofund projesidir. Kişiselleştirilmiş Tıp alanında ulusal arştırma stratejilerinin düzenlenmesini sağlamak, mükemmelliyeti teşvik etmek ve bu konudaki rekabetçiliği arttırmak amacıyla aralarında TÜBİTAK’ın da bulunduğu 30 farklı fonlama kuruluşu tarafından 2019 yılı itibariyle çıkılan çağrının konusu ‘Kişiselleştirilmiş Tıp:  Uygulamaya Yönelik Multidisipliner Araştırmalar’ olarak belirlenmiştir.

Çağrının amacı, kişiselleştirilmiş tıbbın kompleks/multifaktoriyel hastalıklar ile diğer hastalıklarda (monojenik, nadir hastalıklar ve kanser gibi) klinik uygulanabilirliğini gösterecek projelerin fonlanmasıdır. Araştırmacılardan, pre-klinik ve/veya klinik araştırma ile biyoinformatik bileşenleri bir araya getirerek bir taraftan veri kalitesini sağlamaları, diğer taraftan ise sağlık hizmeti sağlayıcıları için potansiyel uygulanabilirliğini göstermeleri beklenmektedir. Bu amaçla, temel biyomedikal araştırmalar, klinik araştırmalar, biyoinformatik, epidemiyoloji, sosyo-ekonomi ve sağlık hizmetleri sistemlerinin geliştirilmesi konularının etik, hukuki ve sosyal etmenleri göz önünde bulundurularak interdisipliner olarak çalışılması beklenmektedir.

Proje başvurularının aşağıdaki 3 farklı kategoriden gelmesi beklenmektedir:

  1. Üniversite ve Araştırma Entitüleri
  2. Araştırma Hastaneleri, sağlık hizmet kurumları ve klinik araştırma merkezleri
  3. Özel Sektör

 

Proje başvurusu yapacak her konsorsiyumda A, B ve C kategorilerinden olabildiğince işbirliği yapılması teşvik edilmektedir.

İki aşamalı başvuru ve değerlendirme yapılacaktır. Birinci aşama başvuruları (pre-proposal) 09 Ocak 2019 tarihinde alınmaya başlanmış olup son başvuru tarihi 07 Mart 2019 (17:00:00 CET)’dir. Birinci aşama ve ikinci aşama önerileri için uluslararası başvuru, çağrı metninde belirtilen en az üç ülkenin katılımı ile kurulan konsorsiyum adına proje koordinatörü tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır.

 

Projelerde yer alan her araştırma ekibi kendi fonlayıcı kurumunun ilgili mevzuatı çerçevesinde desteklenir. Türkiye’den başvuru yapan araştırmacıların projeleri TÜBİTAK tarafından “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kurallarına uygun şekilde desteklenecektir. Bu amaçla, projelerde yer alan Türk ortaklardan ERA-NET çağrılarına özel olarak hazırlanan ARDEB 1001 ERA-NET Birinci Aşama Başvuru Formu’nun elektronik ortamda doldurmaları istenmektedir. Başvuru sahipleri, 07 Mart 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr bağlantısından ulusal başvurularını yapabilirler. Ayrıca, başvuru sahiplerinin, proje önerilerinin imzalı basılı kopyalarını 21 Mart 2019 (17:30 TSİ) tarihine kadar aşağıdaki posta adresine göndermeleri gerekmektedir:

 

TÜBİTAK-Araştırma Destek Programları Başkanlığı

Destek Programları Müdürlüğü

Tunus Caddesi No: 80

06100 Kavaklıdere/ANKARA

ERA-PerMed projesi ve 2019 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.erapermed.eu/joint-transnational-call-2019/ adresinden ulaşılabilir.

Çağrı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

25.01.2019