ERA-NET NEURON Cofund Projesi 2016 Çağrısı Açıldı

-A +A

ERA-NET NEURON (The Network of European Funding for Neuroscience Research) Projesi, TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk 2020 programı kapsamında desteklenen bir projedir. ERA-NET NEURON Projesi çağrısı 2016 Ocak ayında açılmıştır.

Çağrı başlığı ‘Sinir Sistemine Dış Hasarlar’ (‘External Insults to the Nervous System’) olup; çağrı Travmatik Beyin Yaralanması ve Omurilik Yaralanması gibi merkezi sinir sistemine birincil fiziksel hasarlara odaklanmaktadır. Çağrı tüm yaşam süresi boyunca olan akut travmatik olayları kapsamaktadır. Hemoraji ve hipoksi üzerine olan araştırma projeleri bu çağrının kapsamı dışındadır. Ayrıca, stres ilişkili bozuklukları (ör. post-travmatik stres bozukluğu gibi) içeren, hasarların psikolojik/zihinsel sonuçları üzerine araştırmalar mevcut çağrının kapsamında değildir. Nörodejeneratif bozukluklar üzerine araştırmalar mevcut çağrı için geçerli olmayacaktır.

ERA-NET NEURON projesi için çıkılacak çağrı için ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada ön öneriler (pre-proposal) talep edilmeye başlanmıştır. Konu, kapsam açısından uygun olan adaylardan daha sonra ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir. Ön öneriler için başvurular 11 Ocak 2016 tarihinde açılmış olup son başvuru tarihi 14 Mart 2016 (14:00:00 CET)’dır. Ön öneriler ve tam öneriler partnerler tarafından ortak hazırlanabilir ancak başvurular sadece koordinatörler tarafından elektronik başvuru sistemi kullanılarak yapılmalıdır. ERA-NET NEURON ve çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.neuron-eranet.eu/index.php ve http://www.neuron-eranet.eu/en/613.php adreslerinden ulaşılabilir.

Çağrı bilgisi için tıklayınız.

21.01.2016 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net