Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Kapsamında TÜBİTAK Çağrıları Açıldı

-A +A

Koordinatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında özel sektörün yeşil dönüşüme yönelik ürün veya süreç geliştirme faaliyetleri TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenecektir. Bu amaçla 1801 kodlu Sanayi Ar-Ge Projeleri İçin Geri Ödemeli ve Hibe Destek Programı hayata geçirilmiştir. 1801 programı ile TÜBİTAK hibe desteğe ilave olarak, geri ödemeli destek mekanizması da uygulanmaya başlayacaktır. 6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından farklı türde çağrılar açılacaktır.

8 Aralık 2023 tarihi itibari ile 1832 ve 1833 kodlu 2 yeni çağrı açılmış ve yakın zamanda açılacak olan 1831 kodlu çağrı için niyet beyanı alınmaya başlanmıştır. Çağrılara ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı: Dünya Bankası Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında SAYEM konsorsiyum başvurularının alınacağı SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrısında destek süresi en fazla 36 ay, konsorsiyum bütçesi en fazla 300.000.000 TL olarak uygulanacaktır. Konsorsiyumların merkezde yönetim tecrübesine sahip Büyük veya Orta Ölçekli bir yürütücü kuruluş ile en az bir Ar-Ge/Tasarım Merkezi, bir KOBİ ve bir kurumdan (üniversiteler, araştırma merkez ve enstitüleri, araştırma altyapıları) oluşması gerekmektedir. Geliştirilmesi hedeflenen ürün ya da ürün grubuna katkı sağlayacak çeşitli kurum ve kuruluşların da konsorsiyumda yer almasıyla, birlikte geliştirme odaklı geniş platform yapıları oluşturulması beklenmektedir. Çağrı kapsamında araştırma kurumlarına (Yükseköğretim Kurumları, Yükseköğretim Kurumları, Kamu kurumları, Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri, 6550 Sayılı Kanun kapsamında yeterlik almış̧ araştırma altyapıları) %100 hibe destek sağlanacaktır. Sermaye şirketlerine ise en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır. Destek oranı sırasıyla büyük ölçekli şirketler için %70, KOBİ’ler için %80, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %90’dır. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı: Bu çağrı kapsamında firmaların yeşil dönüşüm faaliyetlerine yönelik daha önce yapılan Ar-Ge çalışmaları ile elde edilmiş olan prototiplerin ticarileşme öncesi faaliyetleri desteklenecektir. Söz konusu çalışmalar daha önce TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmiş Ar-Ge projelerinin devamı niteliğinde olabilecektir. KOSGEB ya da diğer ulusal ya da uluslararası fonlar ve firmaların öz kaynakları ile yürütmüş olduğu, henüz ticarileşmemiş Ar-Ge çalışmaları da çağrı kapsamındadır. Çağrıya KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşların başvuruları mümkün olup, ortaklı başvuru da yapılabilecektir. THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır. Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL, orta ölçekli firmalar için 12.000 000 TL, büyük ölçekli firmalar için 22.500.000 TL’dir. Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır. Destek oranı sırasıyla büyük ölçekli şirketler için %70, KOBİ’ler için %80, deprem bölgesindeki KOBİ’ler için %90’dır.Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Söz konusu çağrılara TEYDEB Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi - PRODİS (eteydeb.tubitak.gov.tr) üzerinden elektronik olarak başvuru yapılabilmektedir.

Dünya Bankası projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından 2024 yılı içerisinde farklı işbirliği yapılarında 1832 kodlu 3 yeni çağrı ve 1833 kodlu 2 yeni SAYEM çağrısı açılması planlanmaktadır.

1831 - Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Programı - Niyet Beyanı: Bu çağrı KOBİ’lerin yeşil dönüşüme uyum kapsamında gereklilikleri karşılamak üzere alacağı teknik yardım hizmetlerini kapsamaktadır.  Yeşil teknolojiler konusunda güncel teknolojiler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti ve çözüm yaklaşımları ve yol haritası oluşturma gibi konularda TÜBİTAK tarafından akredite edilmiş uzman kuruluşlardan alacakları hizmetin %90’ı hibe destek olarak TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Destek süresi 6 ay olup, proje bütçesi üst limiti 210.000 TL’dir. TÜBİTAK, KOBİ’lere yönelik bu hizmetin Çözüm Ortakları aracılığı ile verilmesini sağlayacaktır. Yeşil Dönüşüm Teknoloji Mentörlük Çağrısı kapsamında hizmet vermek isteyen çözüm ortağı kuruluşlar için öncelikle niyet beyanı alınmaktadır. Bu kuruluşlar TÜBİTAK tarafından değerlendirildikten sonra, uygun bulunan kuruluşlar TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanarak açılacak çağrı kapsamında hizmet sağlayıcı kuruluşlar olarak görev alabileceklerdir.

2024 yılı başında açılacak olan 1831 kodlu çağrının sürekli açık olması planlanmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

 

09.12.2023 Destekler, Sanayi, Ulusal Destek Programları, 1832