Chist-Era Projesi 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

-A +A

CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

 

CHIST-ERA IV ERA-NET 2022 Yılı Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

  1. Çağrıya katılan ülkelerin listesine https://www.chistera.eu/call-2022-announcement adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
  1. Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
  • Merkezi Olmayan ve Dağıtılmış Sistemlerde Güvenlik ve Gizlilik  (Security and Privacy in Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS))
  • Kablosuz Yapay Zekaya doğru Makine Öğrenimi Tabanlı İletişim Sistemleri 

(Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI))

 

Çağrı metnine ulaşmak için lütfen tıklayınız 

 

2022 Yılı Çağrısı için her bir proje konsorsiyumunun, 3 ülke kuralı gereği çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden en az üç bağımsız kuruluş ile oluşturulması gerekmektedir. Başvurular tek aşamalıdır. Proje yürütücülerinin akademi/araştırma enstitüleri, kamu veya özel sektör kuruluşlarında çalışmaları gerekmektedir.

 

  1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
  1. Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
  1. Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 2,5 Milyon TL ile desteklenebilecektir.
  1. CHIST-ERA IV web sayfasından (http://www.chistera.eu/) yapılacak başvurunun son tarihi (Konsorsiyum adına Koordinatör yapacaktır.):  2 Şubat 2023 17:00 (Orta Avrupa Saati).
  1. Çağrıya başvuracak araştırmacıların Ulusal İrtibat Noktası Dr. Özlem GEZİCİ KOÇ (ozlem.gezicikoc@tubitak.gov.tr) ile başvuruları öncesi irtibata geçmesi önerilmektedir. Ayrıca araştırmacıların çağrı takvimi ve prosedürler gibi konularda yapılacak güncellemelerden haber almak için https://www.chistera.eu/chist-era-call-ord-newsletter adresine kayıt olmaları önerilmektedir.
  1. Ortak arama için https://www.chistera.eu/partner-search-tool/2022 adresi kullanılabilir. Ayrıca CHIST-ERA IV projesi tarafından çağrı hakkında çevrim içi bilgilendirme günleri ve ağ kurma etkinlikleri düzenlenmektedir.

 

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

 

30.11.2022