Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı Ulusal Değerlendirme Anketi

-A +A

Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının başvuru ve yürütme süreçleri ile Türkiye’deki koordinasyonu ve destek mekanizmalarına dair Türkiye Araştırma Alanı temsilcilerinin görüş ve düşüncelerine yönelik bilgi edinmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır.

Sözü edilen ankete https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=82781&lang=tr web adresinden ulaşılabilir. Ankete katılan kişi/kurum ve kuruluşların bilgileri gizli tutulacak olup, üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Anket sonuçları kapsamında hazırlanacak değerlendirme notu, ilgili tüm kişi/kurum ve kuruluşlara iletilecektir.

11.10.2019