ARDEB 2018 Yılı 2. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı

-A +A

2018 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

 

2018 yılı 2.döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1.642 proje önerisinden 1.410’u bilimsel değerlendirmeye alınmış, yenilenen başvuru formu ve ilk defa kullanılan 6’lı puanlama sistemi ile yapılan değerlendirme sonucunda 227 proje önerisinin desteklenmesine, revize edilebileceği değerlendirilen 160 proje önerisi ile de bir sonraki dönemi beklemeden 08/02/2019 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verilmiştir. Söz konusu projelerin değerlendirilmesi aşamasında 445 panel düzenlenmiş, bu panellere 150 farklı üniversitede görev yapan 2187 panelist, 296 gözlemci panelist katılım sağlamıştır.

 

Projelerin bilimsel değerlendirme süreçlerinde görev alan panelistlere ve katılım sağlayan gözlemci panelistlere değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

 

Panel değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan ve Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde, Mali İlkeler ve benzeri konularda değerlendirilmesine geçilen projelerin yürütücüleri ve bağlı bulundukları kurumlar ile 2018-2 dönemine ait veriler aşağıda verilmiştir:

 

  • Desteklenmesine Karar Verilen Projeler (pdf)
  • Araştırma Destek Grupları Bazında Proje Destek Oranları (pdf)
  • Üniversiteler Bazında Önerilen ve Desteklenen Proje Sayıları (pdf)

Desteklenmesine/Reddedilmesine karar verilen projelere ilişkin değerlendirme raporlarına en geç iki hafta içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir. Projeleri desteklenmesine karar verilen proje önerisi sahiplerinin değerlendirme raporu kendilerine ulaştıktan sonra bir hafta içerisinde (proje önerisinde talep edilen bütçeye göre) TÜBİTAK Bütçe Tablosunu doldurmaları ve http://pys.tubitak.gov.tr adresinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

Bir sonraki dönemi beklemeden başvuru yapılabilecek projelere ilişkin değerlendirme raporlarına ise en geç iki gün içerisinde http://pys.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

18.04.2019 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları, 1001