BİGG + Mentor Arayüzü

-A +A

BiGG+ Mentor Arayüzü Çağrısı KOBİ'lerin iş geliştirme ve yenilik kapasitelerini artırmaya yönelik mentorluk mekanizmaları oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacı ile açılmıştır.

Araştırma ve yenilik alanlarına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için, TÜBİTAK TEYDEB Programları kapsamında son 10 yıl içerisinde desteklenen KOBİ’lerin ürün ve hizmetlerinin ticarileşmesi, bu KOBİ’lerin yeni pazarlara girmesi ve ihracat kapasitelerinin artması Çağrının temel gerekçesidir.

Çağrı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan aşağıdaki 11 Mentor Arayüzü Kuruluşu, 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamışlardır. Her bir Kuruluşun destek süresi boyunca 25-40 KOBİ’ye mentorluk hizmeti vermesi planlanmaktadır.

* Desteklenen Arayüz Kuruluşları alfabetik olarak sıralanmıştır.


Teknopark Ankara Askon Danışmanlık e-co egesys Erciyes Teknopark Girişim Merkezi Pera EEMEA Sabancı Üniversitesi inovent sum Teknopark İstanbul viveka


Mentorluk hizmetinin KOBİ’ler üzerinde iki boyutta etkisi olması beklenmektedir:

  • Ticari Olgunluk seviyesinde artış (Örneğin ürün geliştirme aşamasında olan firmaların satış yapması, satış geliri olan firmaların pazar çeşitliliği sağlaması, ihracat yapması vb.)
  • Ar-Ge ve yenilik kapasitesinde artış (Örneğin yenilik alanındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yenilik faaliyetlerinin kurumsal olarak yürütülmesi vb.)

Mentorluk hizmeti alan KOBİ’lerin aşağıdaki alanlarda gelişme göstermeleri beklenmektedir:

  • Ciroda artış
  • Mevcut pazar payında artış
  • Yeni pazarlara giriş
  • Yurtdışına satış ya da mevcut yurtdışı satışlarında artış