Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

DESTEK MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Verilecek destek miktarı, düzenlenecek bilimsel etkinliğin süresi ve kapsamı göz önüne alınarak GYK tarafından değerlendirilerek Başkanlık onayı ile kesinleşir.

*Bir kişinin bir başvuru yılında desteklenen tüm etkinliklerden etkinlik yürütücüsü, eğitici ve yardımcı personel olarak alabileceği etkinlik yürütücü ücreti, yardımcı personel ücreti ve ders ücreti desteğinin toplamı 6.000 TL’yi geçemez. (TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde bu koşul aranmaz.)

**Yol ödemeleri yapılırken bilet bağlayıcı değildir, kilometre bağlayıcıdır.

BİR ETKİNLİK İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS EN FAZLA 50.000 TL ÖDENİR.

(Promosyon, demirbaş, gezi vb. eğitim dışı giderler destek kapsamı dışındadır)

BÜTÇE KALEMLERİ

ÜST SINIRLAR

Etkinlik Yürütücüsü Ücreti (Brüt)*

Etkinlik başına maksimum 2.500 TL

Ders Ücreti (Brüt)*

120 TL/saat/kişi

Yardımcı Personel Ücreti (Brüt)*

100 TL/gün/kişi

Ders Verecek Ve Sunum Yapacak Öğretim Elemanları ve Araştırmacıların Yol Gideri (Brüt)**

Gidiş dönüş için, iki il arası tek yön mesafesi:

0-100 Km arası 100 TL,

101-350 Km arası 250 TL,

351-500 Km arası 350 TL,

501-650 Km arası 400 TL,

651-800 Km arası 500 TL,

801 Km ve üzeri için 600 TL ödenir.

Konaklama Gideri (Eğitici ve Katılımcılar için)

100 TL/gün/kişi

İaşe Gideri (Eğitici ve Katılımcılar için)

50 TL/gün/kişi

Etkinliğe Katılacak Katılımcıların Yol Gideri (Brüt)**

Başvuru sırasında katılımcı listesinin belli olmadığı hallerde gidiş dönüş yol ücreti için ortalama 400TL/Kişi olarak bütçe talep edilebilir. Etkinlik sonrası kesin ödeme yapılırken katılımcıların yol giderleri sistem tarafından otomatik olarak yandaki kilometrelere göre hesaplanacaktır.

İl sınırları içerisinden katılanlara 30 TL,

İki il arası mesafe tek yön 100 km ve altında kalan iller için gidiş dönüş ücreti 60 TL,

İki il arası mesafe tek yön 100 km üzeri olan iller için gidiş dönüş toplam km başına 0,18 TL ödenir.

Kırtasiye ve Sarf Malzemesi

Katılımcı başı en çok 50 TL

Teknik Araç Gereç Kiralama Giderleri

Katılımcı başı en çok 30 TL