Destekler

Türkçe

Membran Teknolojileri Çağrısı (1003 Programı)

Ülkemizde ve dünyada suyun geri kazanımını ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin mümkün olduğu kadar yoğun su ihtiyacı olan sektörlerde uygulanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dünyada uygulamaları hızla artan membran teknolojileri klasik arıtma sistemlerine nazaran sahip oldukları avantajlarından dolayı mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kullanılabilir/içilebilir su kaynakları oluşturmak için kullanılması gereken teknolojilerin başında yer almaktadır.

Türkçe

Gıda Güvenilirliği Çağrısı (1003 Programı)

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal eğilim, ihtiyaçlar dikkate alınarak “Gıda Güvenilirliği” konusunda aşağıda belirtilen iki alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Türkçe

TÜBİTAK BiGG 2020 Yılı 2. Çağrısının Sonuçları Belli Oldu!

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim “BİGG” programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam etmekte. 2012 yılında başlatılan program kapsamında desteklenen 1663 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirmiştir. 2020 yılı 2. Çağrısı kapsamında 63 Uygulayıcı Kuruluş girişimcilere eğitim, mentorluk, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde hızlandırıcı hizmeti sağlamıştır.

Türkçe

ARDEB 3501-Kariyer Geliştirme Programı Kapsamında Yürütücülere Proje Önerilerini Panelde Sunma İmkânı Sağlanıyor

15 Ekim 2021 tarihi itibari ile 3501–Kariyer Geliştirme Programı kapsamında başvuru sürecini başlatacak proje yürütücüleri, projelerinin değerlendirileceği çevrim içi panellere proje önerilerine ilişkin sunum yapmak ve yöneltilebilecek soruları yanıtlamak üzere katılım sağlayacaktır. 

Türkçe

ARDEB 1001 Programı “Spor Araştırmaları Çağrısı” Bilgilendirme Toplantısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB)  ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü çerçevesinde, ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı “Spor Araştırmaları” özel çağrısı açılmıştır. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan MANDAL ve GSB Eğitim Araştırma Koordinasyon Genel Müdürü Dr. Sayın Mehmet Ata ÖZTÜRK’ün katılımlarıyla, 7 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13:00’da çağrıya yönelik çevrim içi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

Türkçe

TEYDEB Tarafından Desteklenen Projelerin Destek Süreci Tamamlandıktan Sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci Oluşturulmuştur

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarının mevzuatında yapılan değişiklik ile desteklenen projelerin destek süreci tamamlandıktan sonrası için Ticarileşme İzleme Süreci oluşturulmuştur. Desteklenen projelerin ticarileşme başarı durumu daha sonraki proje başvurularının değerlendirilme sürecinde ek puan olarak kullanılacaktır. 

Ticarileşme izleme süreci eklenen programlar aşağıdaki gibidir:

Türkçe

Spor Teknolojileri Alanındaki BİGG Projeleri için “BİGG SPOR Ödülleri” Yarışması Başlıyor

Spor ve sporla ilişkili alanlarda yeni bilgi üretilmesi, yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesi, teknolojik girişimciliğin desteklenmesi, spor teknolojileri alanında farkındalığın artırılması amacıyla “BİGG SPOR Ödülleri” başlıklı yarışma açılıyor. 

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler