Destekler

Türkçe

Membran Teknolojileri Çağrısı (1003 Programı)

Ülkemizde ve dünyada suyun geri kazanımını ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin mümkün olduğu kadar yoğun su ihtiyacı olan sektörlerde uygulanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dünyada uygulamaları hızla artan membran teknolojileri klasik arıtma sistemlerine nazaran sahip oldukları avantajlarından dolayı mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kullanılabilir/içilebilir su kaynakları oluşturmak için kullanılması gereken teknolojilerin başında yer almaktadır.

Türkçe

Gıda Güvenilirliği Çağrısı (1003 Programı)

Ülkemizin 2023 yılı ulusal hedeflerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında Gıda alanı “ivme kazanmamız gereken ihtiyaç odaklı konular” arasında belirlenmiştir. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal eğilim, ihtiyaçlar dikkate alınarak “Gıda Güvenilirliği” konusunda aşağıda belirtilen iki alt başlıkta çağrıya çıkılmasına karar verilmiştir.

Türkçe

Webinar – Kutup 1001 ve Kutup Yabancı Araştırma Üssü Katılım Çağrıları Değerlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı

Ulusal Kutup Bilim Seferleri kapsamında açılan ulusal ve uluslararası kutup araştırmaları proje çağrıları, her yıl düzenli olarak MAM-KARE işbirliği ile TÜBİTAK ARDEB çatısı altında yürütülmektedir. Çağrı kapsamında Arktik ve Antarktika’da yapılacak kutup araştırmalarına destek verilmektedir.

Türkçe

1707 Sipariş Ar-Ge 2022 yılı 1. Dönem Çağrılarının Sonuçları Açıklandı. Değerlendirme Sürecinde Önemli Yenilik!

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesini hedefleyen ve TÜBİTAK ile özel sektörün eş finansman desteği sağladığı, 1707 Sipariş Ar-Ge 2022 yılı 1.

Türkçe

Sayfalar

Subscribe to RSS - Destekler