2250 - Lisansüstü Bursları Performans Programı

-A +A
Duyuru
DUYURU (01.02.2024): 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2024 yılı 1. dönem çağrısı başvuruya açılmıştır.

1 Ağustos 2023 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında yürürlükte olan TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar 1 - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (https://ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden başvurularını yapabileceklerdir.

Duyuru
DUYURU (03.01.2024): Burs miktarları güncellendi.

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde burs miktarları güncellenmiştir. Doktora öğrencileri için aylık 7.250 TL, doktora sonrası araştırmacılar için aylık 8.750 TL'ye kadar ek performans desteği verilebilecektir.

2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı kapsamında, bursiyerlerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi, proje aidiyetlerinin sağlanması, performans ve motivasyonlarının artırılması ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlanmaktadır. Bu program kapsamında TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılar performans göstergeleri doğrultusunda proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından hesaplanan performans puanına göre aylık burs alabilir. Burs ödemeleri altı aylık dönemler halinde toplu olarak ödenmektedir.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız. (İçerik Güncellendi. 11.01.2024)

 

Başvuru Kılavuzu için tıklayınız. (İçerik Güncellendi. 31.01.2024)

 

Not: Başvuru onaylandıktan sonra sistem tarafından oluşturulan yükümlülüklere uyulacağına ilişkin belge, başvuru sahibi ve proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından imzalanıp BİDEB tarafından talep edilmesi halinde sunulmak üzere proje yürütücüsü (2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programında proje danışmanı) tarafından muhafaza edilecektir. Başvuru sırasında ya da sonrasında TÜBİTAK tarafından belge istenmemektedir. Başvurunun bursiyer ve proje yürütücüsü tarafından BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminde onaylanması yeterlidir.

Çağrı duyurusu için aşağıdaki görsele tıklayınız.

2250 kapak