2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları

-A +A

BAŞVURULARIN AÇILMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU (13.03.2023): 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları 2023 yılı 1. dönem başvuruları 13 Mart 2023 saat 08:30'da açılmıştır. Başvurular, 31 Mart 2023 saat 17:30’a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

 

BURSİYERLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU (16.01.2022): TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları kapsamında ödenen burs miktarları 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Yüksek lisans bursiyerlerimiz program türüne göre 5.290 TL/Ay - 6.150 TL/Ay arasında tam burs, 1.720TL/Ay - 2.180 TL/Ay arasında kısmi burs alabilecektir. 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları kapsamında desteklenen bursiyerlerimiz, TÜBİTAK ARDEB veya TEYDEB projelerinde de görev almaları halinde bursları 7.275 TL/Ay tam burs, 2.180 TL/Ay kısmi burs olacak şekilde 2210 Programından ödenecektir. Yeni burs tutarları 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı için zamlı bursların ilk ödemeleri Şubat ayında yapılacaktır. (Program mevzuatına göre burslar ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenmektedir.)

Alt Program Kodu

Tam Burs (ay)

Kısmi Burs (ay)

2210/A Programı 5.290 TL 1.720 TL
2210/B Programı 6.150 TL 2.180 TL
2210/C Programı 6.150 TL 2.180 TL
2210/D Programı 6.150 TL 2.180 TL
2210/E Programı 5.290 TL 1.720 TL

DUYURU (01.03.2022): E-devlet (ÖSYM, YÖK vb.) entegrasyonu sayesinde Mart ve Ekim izleme dönemlerinde bursiyerlerin BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (e-bideb) öğrenci belgesi yükleme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle, İzleme Sistemi bursiyerlerimize açılmayacak, ilgili kontrol TÜBİTAK tarafından YÖK Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden yapılacaktır.

Yurt içi yüksek lisans bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2023 yılı ilanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Lütfen ilanları dikkatli bir şekilde inceleyiniz ve size en uygun olan programa başvuru yapınız. Aynı başvuru dönemi içinde yalnızca bir alt programa başvuru yapılabilir. 

2023 yılı için Program Çağrı Metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Yüksek Lisans Burs Programları
2210/A Yurt İçi Genel Yüksek Lisans Burs Programı
2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı
2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı
2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı
2210/E Yurt İçi Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı

 

Önemli Linkler
(1) 2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı için Teşvik Edilen Sosyal ve Beşeri Bilimler Alan/Bölüm Listesi
(2) 2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı Alan Listesi
(3) 2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı Tez Öneri Formu
(4) 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı Tez Öneri Formu
(5) 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı Sanayi Onay Yazısı
(6) 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı Tez Sonuç Raporu

Mevcut Bursiyerler için Dilekçe Örnekleri
Yüksek Lisans Burs Programları dilekçe örnekleri için tıklayınız.