2210 - Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları

-A +A

BURSİYERLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU (27.06.2023): TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları kapsamında ödenen burs miktarları 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Yüksek lisans bursiyerlerimiz program türüne göre 7.250TL/Ay - 8.500TL/Ay arasında tam burs, 2.350TL/Ay - 3.000TL/Ay arasında kısmi burs alabilecektir. 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları kapsamında desteklenen bursiyerlerimiz, TÜBİTAK ARDEB veya TEYDEB projelerinde de görev almaları halinde bursları 10.000TL/Ay tam burs, 3.000TL/Ay kısmi burs olacak şekilde 2210 Programından ödenecektir. Yeni burs tutarları 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacağı için zamlı bursların ilk ödemeleri Ağustos ayında yapılacaktır. (Program mevzuatına göre burslar ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına ödenmektedir.)

Alt Program Kodu

Tam Burs (ay)

Kısmi Burs (ay)

2210/A Programı 7.250 TL 2.350 TL
2210/B Programı 8.500 TL 3.000 TL
2210/C Programı 8.500 TL 3.000 TL
2210/D Programı 8.500 TL 3.000 TL
2210/E Programı 7.250 TL 2.350 TL

DUYURU (01.03.2022): E-devlet (ÖSYM, YÖK vb.) entegrasyonu sayesinde Mart ve Ekim izleme dönemlerinde bursiyerlerin BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (e-bideb) öğrenci belgesi yükleme zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle, İzleme Sistemi bursiyerlerimize açılmayacak, ilgili kontrol TÜBİTAK tarafından YÖK Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden yapılacaktır.

Yurt içi yüksek lisans bursları kapsamında yürütülmekte olan alt programların 2023 yılı ilanlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Lütfen ilanları dikkatli bir şekilde inceleyiniz ve size en uygun olan programa başvuru yapınız. Aynı başvuru dönemi içinde yalnızca bir alt programa başvuru yapılabilir. 

2023 yılı için Program Çağrı Metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 

Yüksek Lisans Burs Programları
2210/A Yurt İçi Genel Yüksek Lisans Burs Programı
2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı
2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı
2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı
2210/E Yurt İçi Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı

 

Önemli Linkler
(1) 2210/B Yurt İçi Sosyal Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı için Teşvik Edilen Sosyal ve Beşeri Bilimler Alan/Bölüm Listesi
(2) 2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı Alan Listesi
(3) 2210/C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı Tez Öneri Formu
(4) 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı Tez Öneri Formu
(5) 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı Sanayi Onay Yazısı
(6) 2210/D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı Tez Sonuç Raporu

Mevcut Bursiyerler için Dilekçe Örnekleri
Yüksek Lisans Burs Programları dilekçe örnekleri için tıklayınız.