Yükümlülükler

-A +A
  • Doktora eğitimi için yurt dışına giden bursiyerin yurt dışındaki ev ve yazışma adreslerini telefon numarasını, banka hesap ve IBAN numaraları ile elektronik haberleşme adreslerini 15 gün içinde BİDEB’e bildirmesi gerekir.
  • Bursiyer, onaylanan doktora eğitim alanını ve öğrenim gördüğü üniversiteyi GYK kararı ile değiştirebilir.
  • Bursiyer her dönem başında, öğrenci belgesini, her dönem sonunda notlarını ve aldığı dersleri gösteren belge (transkript) ile akademik izleme raporunu BİDEB'e ulaştırmak zorundadır. Belgelerini ulaştırmayan bursiyerin burs ödemeleri durdurulur. Sonradan ulaştırması halinde geriye dönük olarak burs ödemesi GYK kararı ile yapılabilir.
  • Bursiyer yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde bu durumu 15 gün içinde BİDEB’e bildirmekle yükümlüdür. Başka bir kuruluştan maddi destek alan bursiyere verilecek aylık burs miktarı GYK tarafından ayrıca belirlenir.

Yükümlülüklerin tamamı için çağrı duyurusunu inceleyiniz.