Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Burs:  Lisansüstü öğrenim gören, özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş öğrencilerin yurt içinde yaşam giderlerini karşılamak amacıyla TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme.

Ek Destek:  Yurt içi doktora bursiyerlerine Mart ve Ekim bursları ile beraber verilen destek.

BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler.

* Diğer Kamu Kurum Kuruluşlarından burs alan öğrenciler, doktora programlarına tam zamanlı öğrenim görmek, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak/ticari faaliyette bulunmamak ve ilgili çağrı dokümanında TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla aynı anda TÜBİTAK BİDEB yurt içi doktora burslarında da desteklenebilir. Ancak, bir bursiyerin bu şekilde alabileceği toplam aylık burs miktarı 5.200 TL’yi geçemez.