Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Burs:  Lisansüstü öğrenim gören, özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş öğrencilerin yurt içinde yaşam giderlerini karşılamak amacıyla TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme.

BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. 

Alt Program Kodu

Tam Burs (ay)

Kısmi Burs (ay)

2211/A Programı 5.500 TL 1.750 TL
2211/B Programı 5.500 TL 1.750 TL
2211/C Programı 5.500 TL 1.750 TL
2211/E Programı 5.500 TL 1.750 TL

* 2211 - Yurt İçi Doktora Burs Programları kapsamında desteklenen bursiyerlerimiz, TÜBİTAK destekli bir projede görev alıp BİDEB 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı’ndan yararlanarak 2.000 TL/Ay ek burs alabileceklerdir.

** Türkiye’deki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından ya da devlet veya vakıf üniversitelerinden yurt içi doktora bursu alan bursiyerlerin 2211 bursları, 5500 TL'ye tamamlanarak ödenir.

*** Bu programdan yararlanmakta iken aynı anda ARDEB veya TEYDEB tarafından desteklenen projelerde ilgili programların mevzuatına uygun olarak görev alınabilir. Bu programdan yararlanmakta iken aynı anda ARDEB veya TEYDEB tarafından desteklenen projelerde bursiyer statüsünde yer alanların bursları BİDEB tarafından 2211 Programından ödenir.