Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

Burs:  Lisansüstü öğrenim gören, özel kural ve ilkelere uyularak belirlenmiş öğrencilerin yurt içinde yaşam giderlerini karşılamak amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle bursiyerlere yapılan aylık ödeme.

Ek Destek:  Yurt içi doktora bursiyerlerine Mart ve Ekim bursları ile beraber verilen destek.

Teşvik Bursu:

  1. Öncelikli alanlar ve sanayiye yönelik tez çalışması yapan tezli yüksek lisans öğrencilerine,
  2. Öncelikli alanlarda eğitim alan ve tez çalışmasını öncelikli alanlarda yapan/yapacağını taahhüt eden lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrencilerine,
  3. Sanayiye yönelik alanlarda eğitim alan ve tez çalışmasını sanayiye yönelik alanlarda yapan/yapacağını taahhüt eden lisans sonrası bütünleşik doktora/ tezli yüksek lisans sonrası doktora öğrencilerine,
  4. Lisans eğitimini Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Tıbbi Bilimler ile Tarımsal Bilimlerde yapmış sosyal ve beşeri bilimler alanlarında tezli yüksek lisans, lisans sonrası bütünleşik doktora/tezli yüksek lisans sonrası doktora, öğrenimi yapan öğrencilere,

teşvik amacıyla Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarda ve süreyle yapılan aylık ödeme.

BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. Ödemeler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun kararıyla avans, peşin veya geriye dönük olarak ve iki ya da üçer aylık vb. periyotlar şeklinde de yapılabilir. Bursiyerler ödeme şekline itiraz edemezler.

* Diğer Kamu Kurum Kuruluşlarından burs alan öğrenciler, doktora programlarına tam zamanlı öğrenim görmek, herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmamak/ticari faaliyette bulunmamak ve ilgili çağrı dokümanında TÜBİTAK tarafından tanımlanmış başarı ölçütlerini yerine getirmek şartıyla aynı anda TÜBİTAK BİDEB yurt içi doktora burslarında da desteklenebilir. Ancak, bir bursiyerin bu şekilde alabileceği toplam aylık burs miktarı 4.500 TL’yi geçemez.