Burs Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

BURSLARIN ÖDENME ŞEKLİ

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir. 

BURS MİKTARLARI

Alt Program Kodu

Tam Burs (ay)

Kısmi Burs (ay)

2210/A Programı 7.250 TL 2.350 TL
2210/B Programı 8.500 TL 3.000 TL
2210/C Programı 8.500 TL 3.000 TL
2210/D Programı 8.500 TL 3.000 TL
2210/E Programı 7.250 TL 2.350 TL

*Tabloda belirtilen burs tutarları 01/07/2023 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.

**2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları kapsamında desteklenen bursiyerlerimiz, TÜBİTAK ARDEB veya TEYDEB projelerinde de görev almaları halinde bursları 10.000 TL/Ay tam burs, 3.000 TL/Ay kısmi burs olacak şekilde 2210 Programından ödenecektir.