2209-B - Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı

-A +A

DUYURU: Yüklenmesi zorunlu olan transkript ve bölüm onay yazısı belgelerinde Covid-19 salgını nedeniyle imza sürecinde sıkıntı yaşanması halinde başvuru sırasında bu belgelerin onaysız/imzasız suretleri sisteme yüklenebilir. Bu durumda, bu belgelerin onaylı/imzalı suretleri bilimsel değerlendirme aşamasından sonra sizden talep edilecektir. Ancak proje önerisi ve sanayi onay yazısının (imzalı olarak) başvuru aşamasında sisteme yüklenmesi zorunludur.

 

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

DUYURU: Program kapsamında yapılan değişiklik ile Özel Sektör Kuruluşu 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya teknoparklar bünyesindeki yerleşik sermaye şirketleri olması gerekmektedir.

Ar-Ge merkezleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

Tasarım merkezleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği 2020 Yılı Çağrı Duyurusu için aşağıdaki görsele tıklayınız.