Önemli Hususlar

-A +A

Programın son onaylanan çağrı duyurusu ile aşağıdaki önemli değişiklikler yapılmıştır.

  • Programa artık yıl öğrencileri başvuru yapamayacaktır. Bu durumda olup başvuru yapanların başvurusu ön inceleme aşamasında elenecektir.
  • Özel Sektör olarak yalnızca "5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerini veya teknoparklar bünyesindeki yerleşik sermaye şirketlerini" şeklinde tanımlanan kurumlar kabul edilecektir.
  • Başvurularında bir sanayi danışmanı ve bir akademik danışman yer almalıdır. İki akademik danışman (veya iki sanayi danışmanı) yer alamaz.