Önemli Hususlar

-A +A

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yapılır. Başvurunun tamamlanması için sistem üzerinden başvuruya onay verilmesi yeterlidir.  Başvuru tamamlandıktan sonra hiçbir belgenin imzalı kopyasının TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığına gönderilmesine gerek yoktur. BİDEB'e posta ile gönderilen belgeler işleme alınmayacak ve imha edilecektir. Destek kararı başvuru sahiplerine bildirildikten sonra TAAHHÜTNAME ile birlikte  başvuru sırasında yüklenmesi zorunlu tutulmamış olduğundan dolayı hiç yüklemediği veya onaysız/imzasız olarak yüklediği diğer belgelerin onaylı/imzalı versiyonlarını kendilerine belirtilen süre içerisinde http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.