Kimler Başvurabilir

-A +A
  1. Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi* görüyor olması,
  2. Projenin akademik** ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
  3. Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması,
  4. Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

gerekmektedir.


* Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamazlar.


**Araştırma görevlileri akademik danışman olabilir. Birleşik doktora öğrenimi gören araştırma görevlileri, akademik danışman olabilmek için doktora yeterliliğini almış olmalıdır. Yüksek lisans sonrası doktora öğrenimi gören araştırma görevlileri için yeterliliği almış olma koşulu aranmaz. Her iki durumda da araştırma görevlileri danışmanlarından onay yazısı almalıdır. Yüksek lisans öğrenimi gören araştırma görevlileri akademik danışman olamaz.


Programa, öğrenciler bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.