Destek Kapsamı

-A +A
  • Önlisans/Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır. 2020/2 dönemi itibarıyla konferans katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dahil edilemez.
  • Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. Bir dönemde en fazla iki proje için danışmanlık ücreti ödenir.
  • Aynı dönem içinde bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilir. Danışmanın 5’ten fazla projede yer alması durumunda başvuru sırasına göre 5.’den sonraki projeler ön incelemede elenir.

  • Projede akademik danışman ve sanayi danışmanı aynı kişi olamaz.