Başvuru Formları

-A +A

Başvuru sırasında istenilen belgeler

  • TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje önerisi,
  • Projenin gerçekleştirileceği özel sektör kuruluşundan alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış sanayi onay yazısı,
  • Projenin yürütüleceği bölümden alınacak TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı,
  • Gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi*
  • Proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait güncel tarihli onaylı transkript (e-imzalı olabilir),

*Çalışmanın gerektirmesi halinde varsa öğrenim gördüğü kurumun Etik Kurulundan, ilgili kurumun Etik Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan Onay belgesinin, çalışmanın yapılabilmesi için yasal izin gerekmesi halinde ilgili yasal iznin alınması zorunludur.

Destek Kazanılması Halinde Gönderilecek Belge