2247 - A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı

-A +A

BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2020 Yılı Başvuru Sonuçları Açıklandı

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2020 yılı kurumumuza yapılan başvurular ile ilgili değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Sürece olan ilginizden dolayı teşekkür ederiz.

2020 yılı çağrısı için bilimsel değerlendirmeye alınan 96 kişiden 42’sinin desteklenmesi uygun görülmüştür. Destek oranı %43,8’dir.

Destek hakkı kazanan adayları görmek için tıklayınız.

Ayrıca başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb.tubitak.gov.tr) kullanıcı girişi yaparak “Başvurularım” alanından görebilirler.

2020 yılı başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Başvuruda bulunan 108 araştırmacıdan 96’sı bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 42 kişi/proje desteklenmiştir. Başvuru sahiplerinin %38,9’i, bilimsel değerlendirmeye alınan adayların %43,8’i desteklenmiştir.

Desteklenecek araştırmacının, destek kararının bildirilmesinden itibaren en kısa süre içerisinde aşağıdaki belgeleri göndermesi gerekmektedir:

  • Başvuru sırasında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulan “Onaylı Başvuru Belgesi”nin ıslak imzalı hali ile 1 adet proje önerisi (proje yürütücüsü tarafından her sayfası paraflanmış olarak)
  • Yürütücünün kamu araştırma merkezlerinde çalışıyor olması halinde ilgili kamu araştırma merkezinin bağlı olduğu kamu kuruluşunun en üst yetkilisinden alınacak onay yazısı,
  • Proje başlatılmadan önce etik kurul onayı, yasal/özel izin belgesi gerektirip gerektirmediği hususunun bir kez daha değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Söz konusu onayların gerekliliği durumunda ilgili merciilere başvurularak temin edilecek belgelerin aslı veya aslı gibidir onaylı hali

 

Bilgi için:        Etik Kurul Bilgi Notu

                       Yasal/Özel İzin Bilgi Notu

  • En son öğrenime ilişkin diplomanın veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneğinin (Türkçe veya İngilizce dışında olan diplomanın onaylı Türkçe tercümesi gönderilmelidir.)
  • Varsa projeniz kapsamında faydalanacağınız kişi/kurum/kuruluşlardan alınacak destek mektubu

Destek almaya hak kazanan araştırmacılar, projenin başlatılması için gerekli olan tüm belgelerini TÜBİTAK BİDEB’e gönderdikten sonra sözleşme işlemleri başlatılacaktır.

2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında bilimin ve teknolojinin her alanında ülkemiz açısından çığır açıcı nitelikte gelişmeler sağlamaya yönelik hedefler içeren, alanında önemli boşlukları giderebilme ve araştırmacılara yeni bir bakış açısı kazandırabilme fırsatı sunan, önemli bir keşif ve/veya buluş yapma potansiyeli olan projelere ve bu projeleri gerçekleştirecek olan yurt içindeki bilim insanlarına destek verilecektir.

Ulusal Lider Araştırmacılar Programı 2020 Çağrı Duyurusu için tıklayınız.