2232 - A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı

-A +A

DUYURU: 17.03.2021 tarihinde başvuruya açılan 2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı son başvuru tarihi 02.08.2021 tarihi 23.59 ‘ a (Türkiye saati) kadar uzatılmıştır.
Başvurmak için tıklayınız.

Program kapsamında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip araştırma alanlarında yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere, alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimi olan başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.


2232-A Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 2021 yılı Çağrı Duyurusu için görsele tıklayınız.

                                

Başvuru Formları:

Destek kazanan araştırmacılar için desteğin başlatılmasına ve yürütülmesine yönelik rehber için tıklayınız.