2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

-A +A

Pogram kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında*, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında** veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

*6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarıdır.

**5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoparklar içerisinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir.

2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2023 yılı 1. dönem çağrı duyurusu güncellenmiştir.  Çağrı duyurusuna aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Programın 2023 yılı 1. dönem başvuruları 02 Mayıs 2023 - 02 Haziran 2023 tarihleri arasında https://tybs.tubitak.gov.tr üzerinden alınacaktır.