2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

-A +A

  Program kapsamında; Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora derecesi veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimi derecesine sahip veya ilgili dereceye sahip olacak olan araştırmacılara doktora sonrası çalışmalarını yurt içinde eğitim veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında, 6550 kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarında*, kamu araştırma enstitülerinde, Ar-Ge veya tasarım merkezine sahip özel sektör kuruluşlarında** veya teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinde sürdürebilmeleri için destek verilir.

  *6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamında yeterlik almış araştırma altyapılarıdır.

  **5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezi belgesi almış Ar-Ge birimlerine sahip Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri veya 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoparklar içerisinde faaliyet gösteren Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleridir.

  2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2022 yılı 2. dönem çağrı duyurusu güncellenmiştir.  Çağrı duyurusuna aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

  Programın 2022 yılı 2. dönem başvuruları 03 Ekim 2022 - 30 Kasım 2022 tarihleri arasında https://tybs.tubitak.gov.tr üzerinden alınacaktır.

                                     

   2218 Programı 2021/2. dönem çağrı sonucuna ilişkin, destek hakkı kazananların listesine ulaşmak için tıklayınız.

   Başvuru durumu ile ilgili sonuçlar, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (e-bideb.tubitak.gov.tr) üzerinden kullanıcı girişi yapılarak “Başvuru Durumu” alanından da görülebilir.

   Reddedilen başvuru sahiplerine, detaylı ret gerekçesi bir hafta içerisinde iletilecektir.

   2022 yılı 1. dönem başvurularına dair bilgiler aşağıdaki gibidir:
   Başvuruda bulunan 80 başvurudan 75’i bilimsel değerlendirmeye alınmıştır. Toplamda 58 kişi desteklenmiştir. Bilimsel değerlendirmeye giren adayların %77,33’ü desteklenmiştir.

   • Sağlık Bilimleri alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 10 başvurudan 8'i desteklenmiştir. Destek oranı %80’dir.
   • Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 10 başvurudan 8’i desteklenmiştir. Destek oranı %80'dir.
   • Teknik Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 25 başvurudan 19’u desteklenmiştir. Destek oranı %76’dır.
   • Temel Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 23 başvurudan 17'si desteklenmiştir. Destek oranı %73,91’dir.
   • Tarımsal Bilimler alanında bilimsel değerlendirmeye alınan 7 başvurudan 6'sı desteklenmiştir. Destek oranı %85,71’dir.