Değerlendirme Kriterleri

-A +A

Değerlendirmede aşağıda belirtilen ölçütler kullanılır;

  •  Araştırmanın Özgün Değeri/Amaç ve Hedefleri,
  •  Yöntem,
  •  İş Paketleri, Başarı Ölçütleri ve Risk Yönetimi,
  •  Araştırmanın Yaygın Etkisi / Kariyer Geliştirme Potansiyeli,
  • Ev Sahibi Kurum ve Davet Eden Araştırmacının Niteliği / Araştırmanın Yurt Dışında İlgili Kurumda Yapılma Gerekçesi.