Başvuru

Türkçe

e-Başvuru

Başvuru yöntemi

Başvurular program web sayfasında her yıl yayımlanan tarihler arasında e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. 

Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir.

 

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru