Başvuru

Türkçe

Kimler Başvurabilir

Bu program kapsamındaki araştırma projelerinde proje yürütücülerinin doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması ve aşağıda a, b, c, ç bendlerinden en az 2’sini sağlaması gerekmektedir:

a. Yürütücünün yayın sayısının en az 5 olması koşuluyla tüm yayınlarının en az %50’sinin en fazla atıf alan %25’lik dilimde bulunan dergilerde yer alması

Uyarılar

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru