Başvuru

Türkçe

Başvuru Tarihleri

Başvuru Tarihleri: 23 Kasım 2020  – 12 Şubat 2021 (17:00), E-imza son tarihi: 19 Şubat 2021 (17:00)

ÖNEMLİ UYARI: Sistemde yaşanabilecek yoğunluklar düşünülerek başvuruların son gün ve son saate bırakılmaması önerilmektedir.

Ortak Proje Önerme ve Destekleme Koşulları

  • Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri ve çağrı metnindeki şartlara uygun Malezyalı proje ekibiyle "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir.
  • Akademi – Sanayi işbirliği Proje önerisinde bulunmak isteyen ekiplerin aşağıdaki asgari şartları taşımaları gerekmektedir:
    • En az bir Türk akademik ortak (kamu kurumları veya kuruluşları / araştırma kurumları / üniversiteler / eğitim ve araştırma hastaneleri ve bir Malezyalı araştırma kurumu / kamu kurumu veya üniversite

Önemli Hususlar

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) almak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları'na zamanında başvuru yapılması önem arz etmekte olup bu sürecin yürütülmesi tamamen proje yürütücülerinin sorumluluğundadır. Başvurular bireysel olabildiği gibi kurumsal da yapılabilmektedir. Buna istisna olarak Başbakanlık Genelgesi gereği Kamu Sertifikasyon Merkezi'ne yapılacak olan NES başvuruları yalnızca kamu kurumları tarafından kurumsal olarak yapılabilmektedir.

Proje Başvurusu

2559 TÜBİTAK – MoESTD (Sırbistan) İkili İşbirliği Programı 2020 Yılı Çağrısı
 
 
Türkiye ile Sırbistan arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan 2559 TÜBİTAK – MoESTD (Sırbistan) İkili İşbirliği Programı çağrısı açıldı. Program çerçevesinde açılan çağrılar ile iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.
 
 

Çift Burs Başvurusu ve Başarı Kriterleri

2211-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Doktora Burs Programı ve 2244 Sanayi Doktora programı bursiyerlerinden, burs ödemeleri devam ederken kayıtlı oldukları akademik programla ilgili eğitim ve/veya araştırma amacıyla yurt dışına gidecek olan bursiyerlere 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı’nın başvuru koşullarını, aşağıda yer alan belgede sıralanan başarı kriterlerinden en az ikisini sağlamaları ve son başvuru dönemine başvuru yapmış olmaları halinde bilimsel değerlendirmeye alınmadan en fazla 6 ay olmak üzere yurt dışı araştırma desteği sağlanac

Sayfalar

Subscribe to RSS - Başvuru