Bursların Başlatılması

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

2205- Yurt içi Lisans Burs Programından burs almaya hak kazanan öğrenciler, diğer kamu kurum/kuruluşlarından aynı anda burs alamazlar. TÜBİTAK bursunu tercih etmeleri ve diğer kamu kurum/kuruluşlarından aynı dönem için aldıkları bursları iade etmeleri durumunda, bu programdan yararlanabilirler.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ ndan kredi alan öğrenciler, hak kazanmaları halinde 2205-Yurt içi Lisans Burs Programından yararlanabilirler.

Çift anadal programına kayıt yaptırarak Yurt İçi Lisans Burs Programından bursiyer olmaya hak kazananların bursları bahar dönemi için Mart, güz dönemi için Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır. Diğer koşullarla bursiyer olmaya hak kazananların bursları, her yıl Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır.

Uluslararası Öğrenciler İçin:

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)’ndan burs alan Uluslararası öğrencilere aynı anda TÜBİTAK bursu tahsis edilemez. YTB’den burs alan Uluslararası öğrencilerin, bu kurumlardan birinin bursunu tercih etmesi gerekmektedir.

Uluslararası öğrencilerin bursiyerliğinin kesinleşmesi için YTB tarafından yapılacak kontrollerin tamamlanması gerekir.

Henüz Türkiye’de lisans öğrenimine başlamamış Uluslararası öğrencilerin, kendilerine tahsis edilen bursa hak kazandıkları tarihten itibaren bir yıl içinde lisans öğrenimi için ülkemizde yarışma alanları ile ilgili bölümlerden/programlardan birine kayıt yaptırmaları ve istenilen belgeleri BİDEB’e iletmeleri şartıyla bursları başlatılır. Tahsis edilen tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmayan burslar iptal edilir.