S.S.S.

-A +A

Burslar ne zaman/nasıl ödenir?
Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 gününde bursiyerlerin banka hesaplarına havale edilmek suretiyle ödenir.

Aylık burs miktarı ne kadar?
Uluslararası Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen bursiyerler için aylık 1.000 TL
Ulusal Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen bursiyerler için aylık 750 TL
Uluslararası Bilim Olimpiyatları nedeniyle seçilen yabancı uyruklu bursiyerler için aylık 1000 TL ve Öğrenim Katkı Payı

Verilen bursun süresi ne kadar?
Bursiyerliğin başladığı tarihten itibaren üniversite lisans öğreniminin normal süresinin sonuna kadardır.

Bursun başlama/bitiş tarihleri nedir?
Bursiyer olmaya hak kazananların bursları, her yıl Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır. Ödemeler yılın 12 ayını da kapsar. Son sınıf öğrencilerine, üniversitelerinin II. yarıyılı sona erdikten sonra herhangi bir ödeme yapılmaz.

Lisan hazırlık sınıfında burs ödenir mi?
Lisan hazırlık sınıfında da burs ödenir.

Burs programının yükümlülüğü (zorunlu hizmet, geri ödeme vs.) nedir?
Yurt içi lisans bursu karşılıksız olarak verilmektedir.

Bursun devamlılığı için neye dikkat edilmelidir?
Bursun devamlılığı için bursiyer, üniversitesinin öğrenci işleri birimince Ekim ve Mart aylarında düzenlenmiş öğrenci belgesini ve en son tamamladığı dönemi de içeren dönemlik ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren Transkript belgesini bu ayların ilk 15 günü içinde BİDEB’e ulaştırmalıdır.

Bursiyerin bir işte çalışması durumunda bursu kesilir mi?
Bursiyerin herhangi bir işte çalışması bursunu etkilemez. Burs aynen devam eder.

Bursiyerin herhangi bir nedenle öğrenimine ara vermesi halinde burs durumu ne olur?
Üniversitesi tarafından kaydı dondurulan (öğrenimlerine ara veren) bursiyerlere bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumdakilerin bursiyerlik süreleri, öğrenimlerine yeniden başladıklarını belgelemeleri halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır.

Başarısızlık nedeniyle bursun durdurulması halinde, durdurulan süre burs süresine eklenir mi?
Hazırlık sınıfında başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden sayılmaz. Ders aşamasında olup başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden düşülür.

Üniversitesince herhangi bir değişim programıyla yurt dışına gönderilen bursiyerin bursu devam eder mi? Bursun devamı için ne yapmak gerekir?
Üniversitesi tarafından herhangi bir değişim programı ile yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen bursiyerlerin ödemeleri devam ettirilir. Bursiyerler yurt dışına çıkmadan önce BİDEB’e bilgi vermek zorundadır (dilekçe örneği BİDEB’den istenilebilir).