Bursların Devamı

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Yurt İçi Lisans Burs Programından bursiyer olmaya hak kazananların bursları, her yıl Ekim ayından geçerli olmak üzere başlatılır. Bursiyerler, program kapsamında desteklendikleri süre boyunca eğitimlerini tam zamanlı olarak sürdürmek zorundadırlar. Ancak üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri not ortalaması şartı sağlanana kadar başlatılmaz veya durdurulur. Bursiyerlik süresi içinde başarı şartını sağlayan bursiyerin, durumunu belgelemesi halinde, başarı şartının sağlanmasını takip eden öğretim dönemi (Mart/Ekim) başında bursu başlatılır. Başarısızlık nedeniyle durdurulan süre burs süresinden sayılır. Ödemeler yılın 12 ayını kapsar.

Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk on gününde ödenir.

Lisan hazırlık sınıfında okuyan bursiyer, lisan hazırlık sınıfını süresinde bitiremediği takdirde, bursu lisan hazırlık sınıfını geçinceye kadar en fazla bir yıl süreyle durdurulur. Bu süre içerisinde başarılı olan ve ders aşamasına başlayan bursiyerin, durumunu belgelemesi halinde bursu, takip eden (Mart/Ekim) öğretim dönemi başında başlatılır. Aksi durumda bursu iptal edilir. Başarısızlık nedeniyle durdurulan bu süre burs süresinden sayılmaz.

Bursun devamı için, bursiyerlerin (hazırlık süresi hariç) üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50/4 veya 65/100 olması gerekir. Bursiyerin ağırlıklı genel not ortalamasının bu sınırın altında kalması durumunda, not ortalaması şartı sağlanana kadar bursu durdurulur. Bursluluk süresi içinde başarı şartını sağlayan bursiyerin durumunu belgelemesi halinde bursu ilk öğretim dönemi başında başlatılır. Başarısızlık nedeniyle durdurulan bu süre burs süresinden düşülür.

Öğrenciler, Yurt İçi Lisans Burs Programından sadece bir kez, yararlanabilirler. Bursiyerler ilgili alanlar içerisinde kalmak koşuluyla GYK kararı ile bölüm değiştirebilirler. Bölüm değiştirme halinde burs süresi değişmez.

Üniversitesi tarafından kaydı dondurulan (öğrenimlerine ara veren) bursiyerlere bu süreler içinde burs ödenmez. Bu durumda olanların bursiyerlik süreleri, öğrenimlerine yeniden başladıklarını belgelemeleri halinde, ara verilen süreler kadar uzatılır.

Üniversitesi tarafından herhangi bir değişim programı ile yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen bursiyerlerin ödemeleri devam ettirilir. Bursiyerler yurt dışına çıkmadan önce BİDEB’e yazılı bilgi vermek zorundadır.

Son sınıf öğrencilerine, üniversitelerinin son yarıyılı sona erdikten sonra herhangi bir ödeme yapılmaz.

Bursiyerlerin başarı koşulunu sağlayıp sağlamadıklarını üniversitesinin öğrenci işleri birimince düzenlenmiş, en son tamamladığı dönemi de içeren dönemlik ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren transkriptlerini göndermek suretiyle belgelemeleri gerekir. Dersleri yıllık olan üniversitelerde eğitim gören bursiyerlerin yılda bir defa Ekim ayında düzenlenmiş öğrenci belgesi ve transkripti göndermesi, Mart ayında Ekim tarihli belgelerini göndermesi yeterlidir. Belgelerini süresinde göndermedikleri takdirde bursları durdurulur.

Bursiyerler bu bursun yanında ,TÜBİTAK proje bursiyerliği hariç aynı anda TÜBİTAK veya başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarından burs alamaz. Aynı anda TÜBİTAK’ın başka bir programından bursiyer olarak desteklenemez. Başka bir programdan burs kazanılması halinde BİDEB’e bildirimde bulunarak burslardan birisini tercih etmesi gerekmektedir.