4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı, bilginin topluma anlaşılır bir biçimde aktarılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla desteklenmesini amaçlar. Projelerde katılımcılara, olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi önem arz etmektedir.

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrısı Sonuçları yakında web sayfasında duyurulacaktır. (30.03.2015)

 

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI KAPANMIŞTIR! (05.01.2015)

Projelere ait değerlendirme sonuçları bu sayfada ilan edilecektir.