4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A
Yazıcı-dostu sürüm

 

2017-2018 TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI AÇILDI!

4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayınız.
Bilim ve Toplum Programları Çağrı Afişi için tıklayınız.

Proje başvuru sistemi Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.
(Elektronik imza süreci için bkz. Sayfa 37)

Elektronik Başvuru Başlama Tarihi 20 Kasım 2017
Elektronik Başvuru son tarihi 5 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.

DUYURU: (20.11.2017)

Başvurular, Başbakanlık koordinasyonu ile kamuda yürütülen “Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi” çalışmaları doğrultusunda elektronik ortamda E-imza aracılığıyla yapılacaktır. Bu çerçevede; başvuru aşamasından önce aşağıdaki görevde bulunan kişilerin mutlaka “Nitelikli Elektronik Sertifika" hizmeti sunan herhangi bir kuruluştan E-imza almaları gerekmektedir. 

     a) Proje yürütücüsü
     b) Yürütücü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
     c) Uzman personel
     d) Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi

Yürütücü, Proje Başvuru Sistemi üzerinde proje önerisini onayladıktan sonra E-imza süreci başlatılacak ve tüm E-imzaların son başvuru tarihi olan 22 Ocak 2018 saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekecektir. Belirtilen son tarihe kadar E-imzaları tamamlanmamış projeler değerlendirmeye alınmayacağından, proje başvuru onayının imza süreci de göz önünde bulundurularak son tarihlere bırakılmaması gerekmektedir.

Başvuru Koşulları:

•  Yürütücü olmanın koşulları şunlardır (bu koşulların birlikte sağlanması gerekmektedir):

i)  Bir üniversitede veya kamu kurum / kuruluşunda tam zamanlı personel olmak
ii) En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak

•  Proje başvurusunda ve kabul edilen projelerin yürütülmesi sürecinde aşağıdaki görevlerde bulunan kişiler yürütücü olamazlar veya yürütücülüğe devam edemezler, ancak uzman ya da eğitmen olarak görev alabilirler:

i)  Üniversitelerde; rektör, dekan, enstitü müdürü (araştırma enstitüleri hariç), yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları
ii) Kamu kurum ve kuruluşlarında; vali, kaymakam, belediye başkanı, müsteşar, genel sekreter, genel müdür, başhekim, daire ve grup başkanı, il ve ilçe millî eğitim müdürleri ve sayılan unvan sahiplerinin yardımcıları

Aynı proje adı ve benzer etkinlik içeriğiyle, geçmiş yıllarda desteklenmiş bir projenin tekrar önerilmesi durumunda, desteklenen projede “Proje Önerisi Üzerindeki Ortak Hak Sahipliği Beyanı”nda yer alan yürütücü ve uzmanlardan Feragat Formu’nun alınarak proje önerisine eklenmesi gerekmektedir.

NEREYE VE NASIL BAŞVURULABİLİR?

Başvuru, http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak çevrimiçi yapılacaktır. ARBİS hesabı http://arbis.tubitak.gov.tr adresine girilerek oluşturulabilir. http://www.tubitak.gov.tr/4004 adresinde yer alan güncel proje öneri formunun doldurularak elektronik başvuru sistemine “.doc” ya da “.docx” formatında yüklenmesi gerekmektedir.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 22 Ocak 2018 saat 23:59’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopyada gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

• 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Çağrı Metni 
• 4004-Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Proje Öneri Formu
• 4004 Feragat Formu

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler:
• 4004-Değerlendirme Süreci
• 4004-Değerlendirme Kriterleri 
• 4004-Proje Önerisi Değerlendirme Formu 

Yönetmelik ve Esaslar:
• Bilim ve Toplum Programlarına İlişkin Yönetmelik  
• 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Usul ve Esaslar  

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Çağrı Logosu için tıklayınız.

• 4004 Sıkça Sorulan Sorular

İLETİŞİM:
bt4004@tubitak.gov.tr
forum.tubitak.gov.tr


Bilim ve Toplum Programları tanıtım sunumu için tıklayınız.

Kasım 2016 "4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" çağrısı sonucu desteklenmesine karar verilen projeler için tıklayınız.