4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

-A +A

4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI ÇAĞRISI AÇILDI!
Elektronik Başvuru Başlama Tarihi 3 Eylül 2018
Elektronik Başvuru Son Tarihi 18 Ekim 2018 (Saat 23.59)

4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı; bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde kazandırılmasını amaçlamaktadır. Program kapsamındaki projelerde; katılımcıların bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflenmektedir. 

4004 destek programına başvuru yapabilmek için aşağıdaki her iki koşulun sağlanması gerekmektedir:

  • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,
  • Bir kamu kurum / kuruluşunda, üniversitede, belediyede ya da kamunun veya belediye iştiraklerinin işlettiği bilim merkezinde tam zamanlı personel kadrosunda bulunmak.

Çağrı Metni   (31/07/2018 itibariyla)

Başvuru

Programa başvurular;

-   03 Eylül – 18 Ekim 2018 tarihleri arasında,, 
-   http://bilimtoplum-pbs.tubitak.gov.tr adresinden ve
-   ARBİS bilgileri ile giriş yapılarak E-imza aracılığı ile yapılacaktır.

Başvurunun sistem üzerinden tamamlanıp onay verilmesi için son tarih 18 Ekim 2018 saat 23:59’dur. Başvurunun tamamlanması için gerekli imzaların elektronik ortamda (e-imza) tamamlanması gerekmektedir. Başvuruya ait tüm belgeler başvuru sistemine yüklenilecek olup, basılı kopyada gönderilmesi gereken herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Başvuru aşamasında aşağıdaki görevlerde bulunan kişilerin E-imza almış olmaları gerekmektedir:

  • Proje yürütücüsü
  • Projenin Yürütüldüğü kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
  • Uzman personel
  • Katılımcı kurum / kuruluş üst düzey yetkilisi
  • Diğer hak sahipleri

Proje Başvuru Sistemi (PBS) ile ilgili bilgilendirme sunumu için tıklayın.

Öneri ve Feragat Formu

Değerlendirme süreci ile ilgili belgeler

Mevzuat

Diğer Belgeler

2017 - 2018 Çağrı Dönemi kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerin bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM
Başvuru ve programla ilgili sorularınız için: bt4004@tubitak.gov.tr
E-imza ile ilgili sorunlarınız için: eimza@tubitak.gov.tr