Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Projeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen alanlarında uzman dış danışmanların ve/veya panelistlerin görüşleri doğrultusunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından incelenerek değerlendirilir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir.

Değerlendirme Yöntemi

Bursiyerler, konunun uzmanlarından oluşturulan jüri/panel/danışman görüşleri alınarak BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir.

Bursiyerler, BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde jüri/panel/danışmanlar tarafından mülakata alınabilir. Mülakat yapılması halinde mülakata girmeyen kişilerin dosyaları değerlendirmeye alınmaz.

Değerlendirme yapılırken adayların akademik nitelikleri ve üzerinde çalışmayı planladıkları konular aşağıda belirtilen ölçütler dikkate alınarak birlikte değerlendirilir:

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme