Değerlendirme

Türkçe

Değerlendirme Yöntemi

Projeler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenen alanlarında uzman dış danışmanların ve/veya panelistlerin görüşleri doğrultusunda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından incelenerek değerlendirilir ve Başkanlık onayıyla kesinleşir.

Değerlendirme Yöntemi

Ön incelemeyi geçen başvurular panel/danışman görüş ve önerileri alındıktan sonra GYK tarafından değerlendirilir.
Burs almaya hak kazanan başvurular Başkan Olur’u ile kesinleşir. Bursiyerlerin tespiti için
gerekli görülmesi halinde mülakata alınabilir. Mülakatlarda ve panellerde adaylar aşağıdaki
ölçütlere göre değerlendirilir:
1) Adayın bilimsel yetkinliği.
2) Adayın doktora konusunun özgün değeri.
3) Başvurunun kariyer geliştirme potansiyeli ve yaygın etkisi.
4) Adayın gideceği yerin bilimsel veya teknolojik değeri.

Sayfalar

Subscribe to RSS - Değerlendirme