Çok Taraflı Programlar/Uluslararası Üyelikler

Ülkemiz COST (Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği) ve EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) gibi çeşitli Avrupa araştırma programlarının; KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) ve EİT (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) gibi bölgesel örgütlerin ve NATO, OECD gibi uluslararası kuruluşların faaliyetlerine aktif olarak katılmaktadır.
Türk bilim insanlarının söz konusu kuruluşlar tarafından organize edilen ilgili etkinliklere katılımı TÜBİTAK tarafından desteklenmekte ya da izlenmektedir.

Programlar hakkında detaylı bilgi için linklere tıklayınız:

Belmont Forum

PRIMA (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area)

CORNET (Kollektif Araştırma Ağı)

COST (Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği)

EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü)

ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi)

NATO SPS (Barış ve Güvenlik için Bilim)

KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü)

SEA EU JFS - Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (Southeast Asia - Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation)

IRASME

SOLAR - Güneşe Dayalı Kimya

Developing 8 (D-8 Countries)