TÜBİTAK-TAGEM İşbirliği ile ARDEB bünyesinde Tarımsal Araştırmalar Alanında İki Farklı Çağrı Açılıyor!

-A +A

Bilindiği üzere; On Birinci Kalkınma Planı’nda “Tarımsal araştırma faaliyetlerinde kamu, üniversite, özel sektör ve sanayi arasındaki koordinasyon ve işbirliği geliştirilerek tarımsal Ar-Ge çalışmalarının etkinliği ve niteliği artırılacaktır.” ve "Öncelikli sektörlerde ihtiyaç duyulan kritik bileşenlerin, cihazların ve malzemelerin ihtiyaç makamı kamu kurumlarının eş finansmanıyla geliştirilmesi sağlanacaktır." ifadeleri bulunmaktadır.

Bu çerçevede; Türkiye'de tarımsal Ar-Ge ve yenilik ekosistemine sunulan imkânların çıktı odaklı ve bütüncül olarak yönetilmesi amacıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Söz konusu iş birliği ile “Tarımsal Araştırmalar” başlığı altında, ekosistem paydaşlarının potansiyellerinin ülkemiz gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği hedeflerine ulaşması ve Ar-Ge kaynaklarının daha etkin kullanılması amacıyla, ortak öncelikli Ar-Ge ve yenilik konuları belirlenmiş ve Üniversite-Kamu-Özel Sektör işbirliklerini hedefleyen iki farklı çağrı tasarlanmıştır. 

"1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları"na tabi olacak çağrı kapsamında; sonuç odaklı, yüksek yaygın etki potansiyeline sahip özgün temel/uygulamalı araştırma projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

"1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı Usul ve Esasları"na tabi olacak çağrı kapsamında; çıktı odaklı, kısa süreli, ülkemizde ihtiyaç duyulan, dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik yenilikçi yönü olan uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projeleri desteklenecektir.

20 Haziran 2022 tarihi itibari ile açılacak çağrılar için son başvuru tarihi 1 Eylül 2022 olarak belirlenmiştir. Çağrılara ilişkin çağrı metinleri ve çağrılara özel hususlar aşağıda yer almaktadır:

TÜBİTAK-TAGEM 1003 Tarımsal Araştırmalar Çağrı Metni

TÜBİTAK-TAGEM 1005 Tarımsal Araştırmalar Çağrı Metni

TAGEM Enstitüleri için tıklayınız.

TAGEM Tanıtım Kataloğu için tıklayınız.

 

İRTİBAT KİŞİLERİ:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)
Serkan TUNA – serkan.tuna@tubitak.gov.tr - 0 312 298 1266
Dr. Meltem SOYDAN KARABACAK – meltem.soydan@tubitak.gov.tr - 0 312 298 1264
Dr. Mustafa Emre SARI – emre.sari@tubitak.gov.tr - 0 312 298 1265

 

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)
Süeda ERTAŞ - sueda.ertas@tarimorman.gov.tr - 0 312 307 6040
Dr. Nesrin KURTAR BOZBIYIK - nesrin.bozbiyik@tarimorman.gov.tr - 0 312 307 6015

 

20.06.2022 Destekler, Akademik, Ulusal Destek Programları