NEURON Cofund2 Projesi 2023 Ortak Uluslararası Çağrısı Ön Duyurusu

-A +A

ERA-NET NEURON Projesi 2023 Ortak Uluslararası Çağrısının (JTC 2023), 09 Ocak 2023 tarihinde açılması planlanmaktadır. JTC 2023 çağrısında, Türkiye’de çalışan araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, zihinsel sağlıktaki çevresel zorluklara karşı dayanıklılık veya kırılganlıkla ilgili nörobiyolojik mekanizmalar hakkındaki bilgiyi geliştirmek için kritik translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir.

Mevcut çağrı, zihinsel bozukluklara karşı kırılganlık ve dayanıklılığın nörobiyolojik mekanik anlayışını ele alan klinik öncesi araştırmalardan kavram kanıtı klinik araştırmalarına kadar finanse etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma alanları, genetik, epigenetik, anatomik, moleküler, immünolojik ve endokrin mekanizmalar dahil olmak üzere çok çeşitli alanları kapsayabilir. Bilinen veya varsayımsal nörobiyolojik mekanizmalara dayalı olarak dayanıklılığı artırma potansiyeline sahip öngörücü, önleyici, tanısal ve/veya terapötik yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlayan öneriler ve dayanıklılığı destekleyen terapötik teknolojilerin nörobiyolojik temelini anlamaya yönelik öneriler bu çağrının kapsamındadır.

Sadece uluslararası projeler finanse edilecektir. Bir öneri sunacak her konsorsiyumun, İngilizce çağrı metninde belirtilen kuruluşlar tarafından finanse edilecek en az üç farklı ülkeden araştırma grubundan oluşması gerekmektedir. Bir konsorsiyumda araştırma gruplarının sayısı beşle sınırlıdır. En fazla iki araştırma grubu aynı ülkeden olabilir. ERA-NET NEURON fonlama düzeninde bugüne kadar daha az destek alan ülkelerden ortaklar dahil olmak üzere konsorsiyumlarda ortak sayısı altıya artırılabilir. Kendi fon kaynaklarını sağlamak koşulu ile diğer ülkelerden araştırmacılar da yukarıda bahsedilen araştırma grubu sayılarını geçmeyecek şekilde projelerde yer alabilirler.

Çıkılacak çağrı için ERA-NET NEURON Ortak Çağrı Sekreteryası tarafından iki aşamalı uluslararası değerlendirme yapılacaktır. İlk aşamada gelen ön önerilerden (pre-proposal) uluslararası dış danışman değerlendirmesi sonucunda başarılı olan adaylardan ikinci aşamada tam öneriler (full proposals) istenecektir.

Başvuru ile ilgili uluslararası ön duyuruya https://www.neuron-eranet.eu/joint-calls/bio-medical/2023-resilience/ ağ sayfasından ve uluslararası ağ araçlarına ise https://www.neuron-eranet.eu/resource-hub/networking-tools/ ağ sayfasından erişebilirsiniz.

Başvuru ile ilgili detaylı bilgi ve ulusal ve uluslararası başvuru koşulları çağrının açılmasından sonra TÜBİTAK ana sayfasından tekrar paylaşılacaktır.

İlgili Kişi

Dr. Recep Emrah ÇEVİK

TÜBİTAK, Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu (SBAG)

Tel: 0 312 298 1214

e-posta: emrah.cevik@tubitak.gov.tr

21.12.2022 Destekler, Akademik, Uluslararası Destek Programları, Era-Net