1709 – EUREKA-EUROSTARS

-A +A

Mevcut Çağrılar: 

  • Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu (1709-EUREKA-EUROSTARS 2023/2)
  • Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı Duyurusu (1709-EUREKA-EUROSTARS 2024/1)

Çağrı kapsamında, en az bir Türk ve Eurostars üye ülkesinden bir ortağın katılımıyla, pazara yönelik, yenilikçi ürün, süreç ve hizmet geliştirilmesi amacı taşıyan uluslararası Ar-Ge projeleri desteklenecektir. 2021-2027 yılları arasında yürütülecek Eurostars-3 kapsamında, yenilikçi KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına destek verilerek, onların küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara erişmelerine yardımcı olmaları amaçlanmaktadır.

Çağrı kapsamında sunulan projelerde, sermaye şirketleri önderliğinde yükseköğretim kurumları, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, 6550 sayılı kanun kapsamındaki araştırma altyapılarının da ortak olarak yer alabilecektir.

Eurostars-3 Programı Ulusal Çağrı bütçesi 2.500.000 Avrodur. İlgili çağrıya başvuru yapacak projeler için (Türk proje ortakların) proje bütçesi 500.000 Avroyu geçemez. Türk kurum/kuruluşlarının yapacağı ortaklı proje başvurularında ise proje bütçesi en fazla 750.000 Avrodur. Sermaye şirketi dışındaki kurumların bütçesi toplam proje bütçesinin en fazla %50’si kadar olabilir ve projedeki toplam bütçesi 250.000 Avroyu geçemez.

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Ulusal başvurular çağrı duyurularında bulunan çağrı takvimlerine göre https://eteydeb.tubitak.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) gönderilecektir.

Çağrı duyurusunda bulunan çağrı takviminde uluslararası çağrı takvimine ilişkin bilgiler de yer almaktadır.


Sermaye şirketleri için kuruluş bazlı ön kayıt kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversiteler için ön kayıt kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

1709-EUREKA-EUROSTARS 2024/1 çağrı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz

1709-EUREKA-EUROSTARS 2023/2 çağrı duyurusuna buradan ulaşabilirsiniz

Ayrıca, Yardım sayfasındaki Yardım Kılavuzları bölümünde çağrı tanıtıcı sunuma ve ön proje başvurusu kılavuzuna ulaşabilirsiniz.