1833 - SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı

-A +A

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesine, 450 milyon dolarlık finansman tahsis edilmiştir. Proje kapsamında, TÜBİTAK - TEYDEB 175 milyon dolarlık finansman ile proje süresince sanayinin yeşil dönüşümünü destekleyecektir. 6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından farklı türde çağrılar açılacaktır. Bu çağrılardan biri de SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı’dır.

Bu çağrı kapsamında, özel sektör, üniversite ve kamu iş birliğiyle yenilik platformları oluşturularak, ülkemizin yeşil büyümesine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirilmesi için bir teknoloji ekosistemi olan Sanayiye Yönelik Ar-Ge ve Yenilik Ağları desteklenecektir. Özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu iş birliğiyle ihtisaslaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik Platformunun oluşturulması, bu platform aracılığıyla Ürünleştirme Yol Haritalarının (ÜYH) oluşturulması ve bu Ürünleştirme Yol Haritaları çerçevesinde yeşil dönüşüme yönelik ürün veya ürün grubu geliştirilmesine yönelik Ürünleştirme Programları (ÜPG) desteklenecektir. Çağrıya platform yapısındaki konsorsiyum başvuruları alınacaktır. Platform yürütücüsü olmak için gerekli koşullar çağrı duyurusunda  belirtilmiştir.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları  ile uyumlu olan projeler çağrı kapsamındadır. Kapsama ulaşmak için tıklayınız.

Program süresi 36 ay olup, platform başına program önerisi için üst limit 300.000.000 TL’dir. Platformda yer alacak olan özel sektör kuruluşları hibe ve geri ödemeli olarak, üniversiteler ve araştırma kurumları %100 hibe olarak destek alabileceklerdir. Platformda yer alacak kuruluşlar için bütçe üst limiti KOBİ’ler için 15 milyon TL, büyük ölçekli kuruluşlar için 60 milyon TL, üniversiteler ve araştırma kurumları için 10 milyon TL’dir. 

İletişim için: sayem.basvuru@tubitak.gov.tr

Başvuru için tıklayınız.

1833 çağrısına ilişkin bilgilendirme sunumu için tıklayınız.