1832 - Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı

-A +A

Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye Yeşil Sanayi Projesine, 450 milyon dolarlık finansman tahsis edilmiştir. Proje kapsamında, TÜBİTAK - TEYDEB 175 milyon dolarlık finansman ile proje süresince sanayinin yeşil dönüşümünü destekleyecektir. 6 yıl sürecek olan Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında TÜBİTAK tarafından farklı türde çağrılar açılacaktır. Bu çağrılardan biri de Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı’dır.

Çağrıya sunulacak projelerin daha önce üzerinde çalışma yapılmış Ar-Ge faaliyetlerinin devamı niteliğinde olması beklenmektedir. TÜBİTAK-TEYDEB veya KOSGEB destekleri ile yürütülmüş, belirli bir aşamaya gelmiş ancak henüz ticarileştirilmemiş ve ticarileşmesi için üzerinde halen Ar-Ge çalışması yapılması gereken ürün veya hizmetleri içeren çalışmalar çağrı kapsamındadır. Bununla birlikte kuruluşların kendi finansal kaynakları ile belirli bir aşamaya getirdikleri yeşil dönüşüm odaklı Ar-Ge ve yenilik çalışmaları da yapılan ön çalışmaların projede belirtilmesi durumunda bu çağrı kapsamında değerlendirilebilecektir. THS 5-9 aralığını kapsayan prototip geliştirme ya da iyileştirme, validasyon ve sertifikasyon testleri, yerinde uygulama, ölçeklendirme, demonstrasyon ve saha denemeleri çalışmaları çağrı kapsamındadır.

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamındaki Ar-Ge ve Yenilik Konuları  ile uyumlu olan projeler çağrı kapsamındadır. Kapsama ulaşmak için tıklayınız.

Çağrıya tescil tarihi 2 yıl ve üzerinde olan (spin-off’lar ve TÜBİTAK 1512 ve/veya 1812 desteği alarak kurulmuş şirketler hariç) KOBİ ve büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Çağrıya ortaklı başvuru alınabilecek olup en fazla üç ortaklı başvuru yapılabilecektir. Başvuru yapabilecek kuruluşların sağlaması gereken kriterler çağrı duyurusunda belirtilmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir.

Destek süresi en fazla 24 ay, proje bütçesi üst limiti mikro/küçük ölçekli firmalar için 7.500.000 TL, orta ölçekli firmalar için 12.000.000 TL, büyük ölçekli firmalar için 22.500.000 TL’dir. Çağrı kapsamında sermaye şirketlerine en fazla %50’si geri ödenmek üzere faizsiz geri ödemeli destek sağlanacaktır. Geri ödenecek desteğin bir kısmı hibe desteğine dönüştürülebilecektir. Kullanılacak desteğin geri ödemesi proje bittikten 1 yıl sonra başlayacaktır.

İletişim için: yesilsanayi.basvuru@tubitak.gov.tr

Başvuru için tıklayınız.

1832 çağrısına ilişkin bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

1832 çağrısı için süreçlere ilişkin akış şemaları: