1812 - Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım)

-A +A

1812-BİGG Yatırım 2024 Yılı 1. Çağrısı

1812- BİGG Yatırım 2023 Yılı 1. Çağrısı

 

TÜBİTAK, BiGG Yatırım ile girişimcilerin iş fikirlerini hayata geçirmesi için büyük destek veriyor.

1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım)  ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilen, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen teknoloji tabanlı başlangıç firmalarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Bu program, yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.

a) Aşama 1; girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları aşamadır. Bu aşamada girişimcilere  mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütür.  Aşama 1, girişimcilik proje desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

BiGG ve BiGG Yatırım Girişimcilerine Hizmet Veren Yeni Uygulayıcı Kuruluşların Sayısı Arttı

TÜBİTAK 1512 – BiGG ve 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı (BiGG Yatırım) kapsamında, 2023-2025 döneminde girişimcilere hizmet verecek yeni uygulayıcı kuruluşların sayısı arttı.

TÜBİTAK’ın “Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma Yaklaşımı” ile güncellenen, sektörel ve bölgesel iş birliklerinin önceliklendirildiği yeni Uygulayıcı Kuruluş modeline 13 kuruluş daha dâhil oldu.

1601-2022-2 kodlu 1512 Girişimcilik Destek Programı - BiGG ve 1812 Yatırım Tabanlı Girişimcilik Destek Programı – BiGG Yatırım- 1.Aşama Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı kapsamında 13 kuruluş, desteklenmesine karar verilen projelerdeki kuruluşların onayı ile projelere ortak kuruluş olarak dâhil oldu. Böylece yeni Uygulayıcı Kuruluş sayısı 147’ye ulaştı.

“Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” motivasyonunun bir yansıması olarak desteklenen 37 projede yer alan 147 kuruluşun 37’si üniversite, 10’u üniversite Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) birimi ve TTO AŞ, 43’ü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2’si kamu araştırma merkezi ve enstitüsü, 3’ü TEKMER, 4’ü Araştırma Altyapısı, 6’sı banka ve iştiraki, 5’i girişim sermayesi fonu veya melek yatırımcı ağı, 37’si sermaye şirketi olarak belirlendi.

Yetkinliklerini birleştirerek girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi amaçlayan ve 2023-2025 döneminde BiGG ve BiGG Yatırım Programı 1. aşama süreçlerini yürütecek olan Uygulayıcı Kuruluşlar, girişimcilerin teknoloji odaklı iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun buldukları iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacaktır.

Uygulayıcı Kuruluşların listesi için tıklayınız.

b) Aşama 2; Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunarak Mükemmeliyet Mührü almaya hak kazanan iş planları için, TÜBİTAK tarafından girişimcilerden kuruluş tanımına uygun şirket kurmaları istenir. Kuruluş, Aşama 2’de destek kapsamına alınan tutar karşılığında en fazla %5 hissesi için fon ile yatırım sözleşmesi yapar. Yönetim Kurulu bu oranı düşürebilir veya %5’ten daha düşük bir sabit oran belirleyebilir. BiGG Yatırım Çağrısında yatırım hisse oranı ilan edilir. Fonun yapacağı yatırım, hisse ortaklığı, hisseye dönüştürülebilir borç veya bunların her ikisinden oluşabilir.

Fon, kuruluşun tescili esnasında pay alabileceği gibi kuruluşun tescilinden sonra yapılacak  sermaye artırımı yoluyla da kuruluşa ortak olabilir. Ancak fon, kuruluşun ortaklarından pay satın alarak  kuruluşa ortak olamaz. Sermaye artırımı sonrasında fonun kuruluştaki hisse oranı  belirlenmiş üst sınırı geçemez.

Hisseye dönüştürülebilir borç, fon ve kuruluş arasında akdedilecek ve 2/1/2014 tarih ve  28870 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun olarak hazırlanmış ayrı bir borç sözleşmesi ile düzenlenir.

Yatırım sözleşmesini takiben TÜBİTAK ile kuruluş arasında proje izleme sözleşmesi imzalanır. Kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir

c) Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir. TÜBİTAK 1812 kodlu Programın 2. Aşaması kapsamında destek alarak kurulmuş olan şirketler veya 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihinden sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

3. Aşama başvuruları 1507 Programı çağrılarından bağımsız olarak http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir. 3. Aşama başvurusu 1507 Programı çağrılarının beklenmesine gerek yoktur.