1702 - Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

-A +A

1702 Patent Lisans Çağrısı Açıldı

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını amaçlayan 1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı açıldı.

 

Üniversitelerde, araştırma kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye aktarılmasını sağlamak için Yenilik Destek Programı kapsamında bir çağrıya çıkılmıştır.

1702-Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı’nda üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır. Çağrı kapsamında bir Müşteri Kuruluş en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir.

1702-Patent Lisans kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine ve bu teknolojileri uygulamaya yönelik Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir. Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilecektir.

1702 Patent Lisans çağrısında projeler en fazla 60 ay süre ile desteklenecektir. Proje bütçesi üst sınırı 4.000.000 TL’dir. Destek oranı üst sınırı büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60, KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75’tir. Patentlerin devredilmesi veya lisanslanmasına uygulanacak destek oranı her bir patent için aşağıdaki oranlara göre belirlenecektir:

  • Temel destek oranı %25’tir.

· Müşteri Kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.

· Müşteri Kuruluşun Çağrı Duyurusu ekinde yer alan yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin yüksek teknoloji IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.

· Proje kapsamındaki teknoloji transferinin Yeşil Mutabakat çerçevesinde Çağrı Duyurusu ekinde belirtilen eylem alanlarındaki hedeflere katkı sağlaması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.

· EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.

· Müşteri Kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.

· Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz işlerine ait hizmet alımı giderlerine ve patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır. Destek kapsamına alınabilecek kavram doğrulama, prototip geliştirme ve test-analiz hizmet alımlarının toplam üst tutarı 500.000 TL’dir.

  • Proje kapsamında lisanslanacak veya devredilecek patentler ile ilgili teknoloji değerleme hizmeti alımları destek kapsamında değerlendirilir. Destek kapsamına alınabilecek teknoloji değerleme hizmeti üst tutarı 70.000 (yetmiş bin Türk Lirası) TL’dir. Söz konusu hizmet alımlarına ilişkin gider belgelerinin düzenlenme tarihi proje başlama tarihinden en fazla üç ay önce olabilir. Teknoloji değerleme hizmeti alımı giderlerine KOBİ ölçeğindeki müşteri kuruluşlar için %75, büyük ölçekli müşteri kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır.

Çağrı takvimi aşağıda yer almaktadır:

1702 Patent Lisans Çağrı Takvimi

Çağrının açılış tarihi

3 Ekim 2022

Kuruluş bazlı ön kayıt son tarih 1,2,3

TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar Çağrı sürekli başvuruya açıktır.

Proje başvurularının PRODİS üzerinden alınması 4

10 Ekim 2022 tarihinden itibaren TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar Çağrı sürekli başvuruya açıktır.

Çağrı kapanış tarihi

TÜBİTAK tarafından ayrıca bir duyuru yapılana kadar Çağrı sürekli başvuruya açıktır.

Proje başvurularındaki eksik belgelerin tamamlanması 5

Teknoloji transferi sözleşmesi, patent özet tablosu, patent tescil belgesi, araştırma ve/veya inceleme raporu, değerleme raporu ve gerekli görülen diğer hususlara ilişkin ilave bilgi ve belge talepleri istendiği tarihten itibaren TÜBİTAK’ın belirlediği tarihe kadar tamamlanır.

NOTLAR:

1. Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz.

2. Daha önce kuruluş bazlı ön kayıt onayı alan kuruluşlar tekrar kuruluş bazlı ön kayıt yaptırmayacak ve ön kayıt evrakı göndermeyecektir.

3. Kuruluş bazlı ön kayıt sürecini anlatan kullanıcı kılavuzu Firma Ön Kayıt Sorumlusunun ana sayfasında yer almaktadır. Kuruluş bazlı ön kayıt sürecine ilişkin soru/sorunlarınız için teydeb.onkayit@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

4. Proje önerisinin PRODİS’ten gönderilmeye başlanacağı tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

5. TÜBİTAK’ın, tespit ettiği eksikliklerin giderilmesini istediği durumda, düzeltme için azami süredir. PRODİS’te açılan revizyonun tamamlanma süresini ifade eder.

 

 

1702 Patent Lisans çağrısı ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

PRODİS Başvuru Kılavuzu

Proje Sonuçları Uygulama Planı Şablonu
Yüksek Teknoloji Sektörleri ve IPC Sınıfları
Yeşil Mutabakat Eylem Alanları
Patent Özet Tablosu