1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)

-A +A

Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır. Programın işleyişini sağlamak amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.

Tech-InvesTR Programı ile;

  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
  • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
  • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
  • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
  • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
  • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Programın işleyişini sağlamak amacıyla TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır. Tech-InvesTR Programı kapsamında kurulacak girişim sermayesi fonlarına Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapıları ile diğer özel yatırımcılar sınırlı sorumlu ortak olarak katılacaktır. Fonun yönetimi bağımsız fon yöneticileri tarafından gerçekleştirilecektir.

Fonlara yatırımcı olarak katılan TTO, TGB ve AA’ların erken aşama teknoloji tabanlı girişimler için ödeyeceği katkı paylarının %50’si TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Ayrıca Kuruluşlara katkı paylarının %10’u kadar genel gider desteği de sağlanacaktır. Yine bu kapsamda talep edilmesi durumunda desteklenen TTO, TGB ve AA’ların nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla fona taahhüt ettiği toplam tutarın %20’sine kadar teminat karşılığı ön ödeme yapılacaktır. TÜBİTAK tarafından TTO, TGB ve AA’lara verilecek hibe, kaynak ve tecrübe birikiminin sağlanmasına yönelik olmak üzere 2 ana koşula bağlı olacaktır. Kaynak birikimi şartı ile fonun sona ermesi ve yatırımlardan çıkış durumlarında, anapara ve kar payı tutarlarından TÜBİTAK hibesine denk gelen tutarlar bu Kuruluşların bünyelerinde birikerek ileriki dönemlerde yine sadece teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amacıyla kullanılacaktır. Tecrübe birikimi şartı kapsamında ise fondan Kuruluşlara tecrübe aktarımının sağlanması hedeflenmektedir. Bu amaçla söz konusu katılımcı Kuruluşlardan en az bir personelin fon faaliyetlerinde yer alması ve bu kişilerin fon yönetimi, şirket değerlemesi, hukuki muameleler, ticarileşme vb. konularda tecrübe edinmesi ve edindiği bu tecrübeleri ekosisteme aktarması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan İşbirliği Anlaşması ile TÜBİTAK tarafından Tech-InvesTR Çağrısına çıkılmıştır. Çağrı kapsamında; TÜBİTAK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen değerlendirme süreçleri tamamlanmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, kaynak taahhüdünde bulunulması amacıyla protokol süreçlerinin başlatılmasını uygun gördüğü 5 fona ilişkin kararını ilan etmiştir. Tech-InvesTR Programı kapsamında, Collective Spark, Diffusion Capital Partners (DCP), 500 Startups İstanbul Fund II Girişim Sermayesi Fonu, Gedik Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında fona katılım protokolü imzalanarak, fonlar kurulmuş ve yatırımlarına başlamıştır. Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ de yeni SPK Tebliği kapsamında kurulum işlemlerini tamamlamış olup Hazine ve Maliye Bakanlığı ile protokol imzalaması ve sonrasında yatırımlara başlanması beklenmektedir. TÜBİTAK ile Tech-InvesTR fonlarına katılan TTO ve TGB ler arasında proje anlaşmaları imzalanmıştır. Bu çerçevede, Tech-InvesTR Programı kapsamında; Collective Spark fonuna yatırımcı olan "ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ", Diffusion Capital Partners (DCP) fonuna yatırımcı olan "ODTÜ Teknokent Yönetim AŞ" ve "Ege Teknopark TGB Yönetici AŞ ", 500 Startups İstanbul Fund II Girişim Sermayesi Fonuna yatırımcı olan "Tedutech Teknoloji Transfer Danışmanlık Eğitim ve Ticaret AŞ ", Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna yatırımcı olan "Ankara Üniversitesi Teknokent Yönetici AŞ" ve "Çukurova TGB Yönetici AŞ" ile TÜBİTAK arasında proje sözleşmeleri imzalanmıştır. Tech-InvesTR Programı kapsamında kurulan fonlar yatırımlara başlamış durumdadır.

Program kapsamında, ülkemizde teknoloji tabanlı erken aşama girişimler için yaklaşık 1,7 milyar TL kaynak yaratma potansiyeline sahip 5 Girişim Sermayesi Fonu'nun kuruluş sürecinde son aşamaya gelinmiştir. Yerli ve yabancı kaynaklarla kurulacak fonların 1,7 Milyar TL'lik büyüklüğe ulaşması hedeflenmektedir. Tech-InvesTR programı kapsamında TÜBİTAK’ın 27 milyon TL, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yaklaşık 330 milyon TL kaynak aktarmayı öngördüğü 5 fonun da kurulması ile ulusal ve uluslararası yatırımcıların taahhüt ettiği tutarlarla birlikte TÜBİTAK katkısının yaklaşık 63 katı büyüklüğündeki yaklaşık 1,7 milyar TL’lik fon ülkemizde teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmak üzere harekete geçmiş olacaktır. Bu tutarın önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülkemizdeki 150 erken aşama teknoloji tabanlı girişime yatırım olarak dönmesi beklenmektedir.

Kuruluş süreçlerini tamamlayarak yatırımlara başlayan dört fon, fin-tech ve finansal altyapı, rakip fiyat takip, analiz ve fiyat optimizasyonu, lojistik operasyon süreçleri, kodsuz interaktif ürün rehberleri, mobil oyun geliştirme, bulut tabanlı çağrı merkezi, online danışmanlık, blockchain, yapay zeka odaklı SuperApp pazar yeri platformu, makine öğrenmesi, giyilebilir teknoloji ürünleri, sağlık çalışanları için artırılmış gerçeklik temelli teknolojiler ile yapay zeka temelli görüntü analizi gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimlere yatırım yapmıştır. 2021 yılsonu itibariyle 4 fon toplamda 34 farklı girişime 31.12.2021 tarihli döviz kurları karşılığı toplamda 313,75 Milyon TL yatırım gerçekleştirmiştir.

 

Tech-InvesTR-2018 çağrı metni için tıklayınız.

Tanıtım toplantısında iletişim bilgilerinin paylaşılmasına izin veren katılımcılar için tıklayınız