1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

-A +A

Bu programla, üniversite, araştırma altyapısı, kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite, araştırma altyapısı ya da kamu araştırma merkez ve enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Bu sözleşme çerçevesinde Yürütücü Kuruluş tarafından yapılacak; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.

Müşteri kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %75'i TÜBİTAK, kalan %25'i müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje başvuru tarihinde müşteri kuruluşun büyük ölçekli olması durumunda destek kapsamına alınan proje bütçesinin %60'ı TÜBİTAK, kalan %40'ı müşteri kuruluş tarafından karşılanır. Proje bütçesinin TÜBİTAK tarafından karşılanacak kısmı 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) ile sınırlıdır.

Burslar ile ilgili üst sınırlar aşağıda verilmiştir:

Niteliği

Ücret Karşılığı Çalışmıyor İse

Ücretli Çalışıyor İse

Lisans Öğrencisi

2.180.-TL/ay

----------------

Yüksek Lisans Öğrencisi

7.275.-TL/ay

2.180.-TL/ay

Doktora Öğrencisi

9.920.-TL/ay

2.975.-TL/ay

Doktora Sonrası Araştırmacı

13.230.-TL/ay

----------------

Ticarileşme İzleme Süreci Sonuçlarının Değerlendirilmesine İlişkin Yöntem’e ulaşmak için tıklayınız

Ticarileşme İzleme Sürecine ilişkin sunum için tıklayınız

TÜBİTAK TEYDEB bünyesinde yürütülen 1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı kapsamında Grup Koordinatörü Dr. Alp Eren YURTSEVEN'in programın yapısı, başvuru süreci, programdaki yenilikler ve ek puan uygulamasına ilişkin detayları içeren sunumunu izlemek için tıklayınız.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız.