Başvuru Formları

-A +A

Destek programına proje başvuruları sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi -PRODİS) üzerinden yapılabilmektedir. Söz konusu adresteki açıklamalar ve bilgilendirmeler doğrultusunda proje başvuruları yapılmalıdır.

Proje öneri bilgilerini aşağıda bağlantısı verilen boş formu kullanarak hazırlamanız ve elektronik ortama aktarmanız önerilmektedir.

  • Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY100) (Çağrılı süreçte ön bilgi amaçlı ve online başvuru öncesi taslak çalışma için kullanılacak formdur. Başvuru yapmak için kullanılamaz.)