Başvuru Formları

-A +A

1507-KOBİ Ar-Ge Destek Programı programına proje başvuruları elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki çevrimiçi (online) PRODİS uygulaması üzerinden yapılır.

 

Proje başvurusu için PRODİS’te doldurulacak bölümlere ait bilgileri içeren kılavuz aşağıda verilmiştir.

  • Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY100) (Çağrılı süreçte ön bilgi amaçlı ve online başvuru öncesi taslak çalışma için kullanılacak formdur. Başvuru yapmak için kullanılamaz.)