Başvuru Formları

-A +A

3.2.Başvuru belgeleri

3.2.1. Çevrimiçi başvuru formu,

3.2.2. Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantının, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) ve Scopus veri tabanlarında arama ölçütü “Conference” seçilerek indekslendiğini gösteren çıktı/ekran görüntüsü,

3.2.3. Bildiri kabul mektubu,

3.2.4. Yabancı dil belgesi,

3.2.5. Bildirinin sunulacağı dilde tam metin veya özet*,

3.2.6. Feragat formu (Bildirinin ilk yazarı olunmaması durumunda ilk yazardan veya sorumlu yazardan imzalı feragat formu alınması gerekmektedir)

3.2.7. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen bir projede görev alanlar için Proje Bilgi Formu

*Davetli konuşmacılar için bu koşul aranmaz.

 

Başvurular, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

(Güncelleme tarihi 24.04.2019)