Değerlendirme Yöntemi

-A +A

Başvurular iki aşamada değerlendirilmektedir.

1.Ön İnceleme

Ön inceleme aşamasında programın başvuru koşulları doğrultusunda başvuru belgeleri kontrol edilmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan ön incelemede elenerek iade edilir.

2.Bilimsel değerlendirme

Bilimsel değerlendirme, Danışma Kurulu Üyeleri ya da alanında uzman kişiler tarafından, aşağıdaki kriterler esas alınarak yapılmaktadır.

  • Başvuran kişilerin akademik özgeçmişleri ile toplantı konusunun uyumu,
  • Toplantının değeri,
  • Katılımcının toplantıya katkıları,
  • Toplantının katılımcıya katkısı.

 

Değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle her bir koşula ilişkin belge, açık ve belirlenen içerikte olacak şekilde başvuru formları aracılığıyla sisteme yüklenmelidir. (Yalnızca web sayfası linki içeren belgeler dikkate alınmayacaktır)

 

Değerlendirme sonuçları GYK tarafından görüşülerek Başkanlığa sunulur. Desteklenecek başvurular ve destek miktarları Başkanlık onayı ile kesinleşir.

(Güncelleme tarihi 02.01.2018)