Başvuru Koşulları

-A +A
 1. Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 2. Bildirinin sözlü sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır. Desteğe hak kazanmak için etkinlikte sözlü sunum yapılması gerekir),
 3. Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,
 4. Katılmak istenilen etkinliğin en az ikincisinin düzenleniyor olması,
 5. Etkinlik bilim kurulu üyelerinin yurt içinden en az 4 farklı kurum mensubu bilim insanlarından oluşması,
 6. Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,
 7. 2224-B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde yararlanılmamış olması,
 8. Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,
 9. Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)
 10. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 11. Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurum içi etkinlik olmaması gerekmektedir.
 12. TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde yer alanlar, ilgili projede kullanılabilecek yeterli seyahat desteği var ise aynı proje çıktılarının sunulabileceği yurt içi bilimsel toplantılara katılmak için bu programa başvuru yapamazlar.
 13. TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar.
 14. Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.