Başvuru Formları

-A +A

Başvuru Belgeleri:

a. Çevrimiçi başvuru formu

b. Başvuru sahibinin güncel ARBİS özgeçmişi ve yayınlarının listesi

c. Katılımcının etkinlikte sözlü sunum yapacağını belirten bildiri kabul mektubu

ç. Etkinliğin hakemli olduğunu gösteren belge (Ekran görüntüsü kabul edilmektedir)

Önemli not: Kongrenin bilimsel komitesinin bulunması, etkinliğin hakemli olduğu anlamına gelmemektedir. Hakemli etkinliğin ispatı için aşağıdaki unsurlardan en az birinin bulunması gerekir:

  • Hakem raporları,
  • Bildiri kabulünün hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapıldığını gösteren bir ibare,
  • Kongre tanıtımında bildiri kabul sürecinin peer review, blind review, according to reviewers/referees gibi ifadelerle hakem değerlendirmeleri sonucunda yapıldığını gösteren bir ibare.

d. Etkinliğin en az üçüncüsünün düzenlendiğini gösteren belge (Ekran görüntüsü kabul edilmektedir)

e. Etkinliğin amacını ve kapsamını belirten doküman/broşür

f. Bildirinin sunulacağı dilde tam metin veya geniş özet

g. Başvuru sahibinin diğer yazarlardan alması gereken ıslak imzalı feragat formu

ğ. Etkinlik Bilim Kurulu Listesi (Etkinlik Bilim Kurulu üyeleri yurt içinden en az 4 farklı kurum mensubu bilim insanlarından oluşmalıdır)

h. TÜBİTAK bünyesinde yürütülen bir projede görev alanlar için Proje Bilgi Formu

Başvurular, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.

(Güncelleme tarihi 16.01.2019)