Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

DESTEK MİKTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

 

Destek Üst Limiti: 195.000 TL


Destek Kalemi

Destek Miktarı

Koordinatör Ücreti

7.000 TL (Brüt)

Yol Gideri *

Etkinlik limiti aşılmamak üzere "Yol Gideri Karşılığı" (Brüt)

Konaklama

1440 TL/kişi/gün

İaşe

480 TL/kişi/gün

Ders Ücreti

750 TL/ders saati (Brüt)

Yardımcı personel ücreti

500 TL/gün/kişi (Brüt)

Organizasyon Gideri (Afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek, teknik araç gereç kiralama vb.)

Etkinlik limiti aşılmamak üzere "Fatura Karşılığı"


* 2024 yılı yol ücreti olarak; 1600 kilometreyi aşmamak üzere (üst limit 6.086,97 TL), her kilometre için brüt 3,80 TL, il içinden katılanlara ise brüt 266,30 TL ödeme yapılmaktadır.
(Başvuru sistemine yol gideri için kişi başı ortalama 2500 TL giriş yapabilirsiniz.)

NOT: 2023 yılı yol ücreti olarak; 1600 kilometreyi aşmamak üzere (üst limit 3469,47 TL), her kilometre için brüt 2,16 TL, il içinden katılanlara ise brüt 151,79 TL ödeme yapılmaktadır. (2023 yılı başvuruları için ödeme işlemlerinde yol ödemesi olarak bu değerler kullanılmaktadır.)

NOT: Geçmişe yönelik desteklerde bütçe artışı yapılmamaktadır.