Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları

-A +A

DESTEK MİKTARI ve ÖDEME ŞEKLİ

Destek Miktarı: Destek verilmesi kararlaştırılan eğitim etkinliğinde etkinlik kapsamında ders verecek ve/veya sunum yapacak öğretim üyelerinin, araştırmacıların, öğrencilerin ve uzmanların;

  • Yol, iaşe, konaklama giderleri,
  • Ders ücretleri,
  • Etkinlik Yürütücü (Koordinatör) ücreti,
  • Yardımcı Personel ücreti,
  • Kırtasiye ve sarf malzemesi,
  • Teknik araç gereç kiralama giderlerine destek sağlanır.

Verilecek destek miktarı, düzenlenecek bilimsel etkinliğin süresi ve kapsamı göz önüne alınarak Etkinlik Destekleri Grup Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir, Başkanlık onayı ile kesinleşir.

Desteğin Ödenme Şekli:

Kesin ödeme

Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, makbuz vb.) aslını etkinliğin bitiş tarihinden ya da destek sonuç tarihinden sonraki 20 gün içerisinde BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan destek, etkinlik tamamlandıktan sonra istenen tüm belgeler ve taahhütnamenin BİDEB’e gönderilmesi halinde, destek miktarı etkinlik yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına aktarılır ve destek sonlandırılır.

Ön ödeme

Ön ödeme talep edilmesi halinde, taahhütnamenin etkinliğin başlamasından önce Kuruma gönderilmesi gerekir. Bunun üzerine kararlaştırılan desteğin konaklama, iaşe, yol, kırtasiye, sarf malzemesi alımları ile teknik araç-gereç kiralama destekleri Etkinlik Yürütücüsünün kendi adına açılmış banka hesabına etkinliğin başlamasından en erken 1 ay önce ön ödeme şeklinde aktarılır. Etkinlik Yürütücüsü, etkinlik için verilen desteğe ait harcama belgelerinin (fatura, makbuz vb.) aslını, etkinliğin bittiği tarihten ya da destek sonuç tarihinden sonraki 20 gün içinde izleme sistemine girmek, BİDEB’e ulaştırmak zorundadır. Kararlaştırılan desteğin geri kalan kısmı (Ders, Etkinlik Yürütücüsü ve Yardımcı Personel ücreti) için Etkinlik Yürütücüsü ile mahsuplaşılarak hesap kapatılır.

 

Etkinlik desteğinin toplam üst sınırı 50.000 TL’dir. Bütçede öngörülen destek kalemlerinin üst limitleri şu şekildedir.

BİR ETKİNLİK İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS EN FAZLA 50.000 TL ÖDENİR.

*Promosyon, demirbaş, gezi vb. eğitim dışı giderler destek kapsamı dışındadır.

BÜTÇE KALEMLERİ

ÜST SINIRLAR

Etkinlik Yürütüsü (Koordinatör) ücreti (Brüt) **

Etkinlik başına maksimum 2.500 TL

Ders Ücreti (Brüt) **

120 TL/ders saati

Yardımcı Personel Ücreti (Brüt) **

100 TL/Gün/Kişi

Konaklama (Öğretim Üyeleri ve Katılımcılar için)

100 TL/kişi/gün

İaşe (Öğretim Üyeleri ve Katılımcılar için) 50 TL/kişi/gün

Yol (Brüt)

Başvuru sırasında katılımcı listesinin belli olmadığı hallerde gidiş dönüş yol ücreti için en fazla tutar 600TL/Kişi olarak bütçe talep edilebilecektir. Etkinlik sonrası kesin ödeme yapılırken katılımcıların yol giderleri sistem tarafından otomatik olarak aşağıdaki kilometrelere göre hesaplanacaktır.

Ödeme yapılırken bilet bağlayıcı değildir Kilometre bağlayıcıdır.

Gidiş dönüş için, iki il arası tek yön mesafesi:

0-100 Km arası 100 TL,

101-350 Km arası 250 TL,

351-500 Km arası 350 TL,

501-650 Km arası 400 TL,

651-800 Km arası 500 TL,

801 Km ve üzeri için 600 TL ödenir. *

 

* Yol gideri için, şehir içi ulaşım da dahil olmak üzere başka bir ödeme yapılmaz. Km Hesabı için Karayolları İller Arası Mesafe Cetveli esas alınır.

Kırtasiye ve Sarf Malzemesi Desteği

Katılımcı başı en çok 50 TL

Teknik Araç Gereç Kiralama Desteği

Katılımcı başı en çok 30 TL

 

**Bir kişinin bir başvuru yılında desteklenen tüm etkinliklerden Eğitmen/ Koordinatör/Düzenleme Kurulu Başkanı/Yardımcı Personel olarak alabileceği Ders, Koordinatör, Yardımcı Personel desteğinin toplamı 6. 000TL’yi geçemez.