Başvuru Formları

-A +A
 1. Çevrimiçi başvuru formu (Başvuru sahibi verileri çevrimiçi başvuru sistemine girdikten sonra sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır).
 2. Bilimsel eğitim etkinliğinin düzenlenme amaç ve kapsamı, beklenen katılımcı sayısı ve düzenleme kurulu üyeleri ile etkinlikte görev alacak eğitmenlerin özgeçmişleri ve bilimsel çalışmaları,
 3. TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bilimsel eğitim etkinlik programı ve bütçesi,
 4. Hizmet alınacak yer olarak kamu kurum ve kuruluşlarının veya üniversitelerin tesislerinin seçilmesi durumunda etkinliğin gerçekleştirileceği ve konaklama yapılacağı hususunda ilgili kuruluştan alınan izin/onay yazısı,
 5. Düzenlenecek etkinlik için başka bir kuruluştan destek alınıp alınmadığı, alınıyorsa desteğin türünü (konaklama yeri, laboratuvar olanakları vb.) belirten belge,
 6. Varsa etkinliğin organizasyonunda işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar,
 7. Etkinliğe kimlerin katılacağı belirlenmiş ise katılımcıların nasıl seçildiği ve katılımcı listesi ile bunların kurumları,
 8. Etkinliğe kimlerin katılacağı belirlenmemiş ise etkinliğe kabul edilecek katılımcıların hangi ölçütlere göre seçileceğine ilişkin bilgi,
 9. Varsa daha önceki yıllarda yapılan benzer etkinliklerin listesi,
 10. Etkinliğin yapılacağı yerin seçiminde kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesisleri dışında konaklama ve iaşe hizmeti alınacak ise etkinliğin düzenleneceği bölgede piyasa fiyat araştırması yapılarak buna ilişkin tutanak ve teklifler,
 11. Daha önce başvurulmuş ama desteklenmemiş etkinlik başvurusu ile revize edilip tekrar başvurulması halinde değişiklik bildirim formu (Lisans ve lisans öncesi öğrencilere yönelik eğitim etkinlikleri başvurusu)(lisansüstü öğrenci ve araştırmacılara yönelik eğitim etkinlikleri başvurusu),
 12. Kabul ve taahhüt beyanları formu

Başvuru yöntemi

 1. Başvurular, etkinliği düzenleyen Etkinlik Yürütücüsü tarafından çağrı duyurusunda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde, e-bideb.tubitak.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır. Başvuru belgelerinin sisteme çevrimiçi olarak yüklenmesi zorunlu olup, başvuru formunun ve başvuru belgelerinin TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’na (BİDEB) gönderilmesi durumunda hiçbirisi değerlendirmeye alınmayacak ve imha edilecektir.
 2. Başvuru geri çekme işlemi her aşamada yapılabilir. Geri çekme işlemi için başvuru yılı ve dönemini belirten ıslak imzalı bir dilekçenin BİDEB adresine gönderilmesi gerekmektedir. Dilekçenin BİDEB’ e ulaşmasını takiben güncelleme işlemi yapılmaktadır.
 3. Destek verilecek etkinliklerden yararlanmak isteyen öğrenciler veya araştırmacılar başvurularını doğrudan Etkinlik Yürütücüsüne yapar. Destek verilecek etkinliklerden yararlanmak için BİDEB’e bireysel başvuru yapılamaz.