4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

-A +A

4006 TÜBİTAK BİLİM FUARLARI DESTEKLEME PROGRAMI 

4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Programı ile 5-12. sınıf öğrencilerinin bilimsel çalışmalar gerçekleştirme konusunda teşvik edilerek, soru ve sorunlara çözüm bulma yoluyla bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlanması; farklı bilişsel, duyuşsal ve psikomotor seviyedeki her öğrenciye proje hazırlama fırsatının sunulması; bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerinin, raporlamanın ve sunum becerilerinin öğrencilere kazandırılması; öğrenciler üzerindeki yarışma baskısının ortadan kaldırılarak takım çalışması içerisinde proje hazırlama konusunda yeni ortam ve olanakların sağlanması amaçlanmaktadır.

 

4006 PROGRAMI DOKÜMANLARI (9. Çağrı)

  • 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Çağrı Metni için tıklayınız.
  • Bilim Fuarında görev alacak öğrenci velilerinden alınması gereken muvafakatname örneği için tıklayınız.
  • 4006 Bilim Fuarları Kılavuzu için tıklayınız.
  • 4006 Programı bilgilendirme sunumu için tıklayınız.

 

YÜRÜTÜCÜ DEĞİŞİKLİKLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

*Yürütücü değişiklikleri çağrı döneminde yapılmaktadır. 9. Bilim Fuarları çağrısı sona erdiği için yürütücü değişikliği yapılmamaktadır.

Bilim Fuarı projelerinde yürütücü değişikliği yapılabilmesi için öncelikle mücbir bir sebep olması gerekmektedir. Ayrıca yürütücü değişikliği talep dilekçesi ile taahhütnamenin eksiksiz olarak doldurulup ıslak imza ile imzalanması ve proje destek miktarının TÜBİTAK hesabına yatırıldığına dair dekontun bt4006@tubitak.gov.tr adresine (dilekçe, taahhütname ve dekont) e-posta eki ile gönderilmesi gerekmektedir.

  • Yürütücü değişikliği için, yeni yürütücünün TÜBİTAK ARBİS'e kaydının olması gerekmektedir. 
  • Yürütücü değişikliği talep dilekçesi için tıklayınız
  • Yürütücü değişikliği taahhütnamesi için tıklayınız. 
  • Proje destek miktarının yeni yürütücüye iletilmesi kapsamında gerekli olan TÜBİTAK hesap numarası için tıklayınız.